Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.6.2021 07.43

Säkerheten för förlossningspatienter förbättras: förenlighetsprövning görs och liten blodbild tas på alla förlossningspatienter

Nyckelord:
  • förlossning
  • Kvinnokliniken
  • Esbo sjukhus

I samband med en förlossning kan det ibland uppstå en stor blödning, eller så kan det behöva göras en åtgärd där förlossningspatienten förlorar mycket blod. Då behöver patienten få en blodtransfusion. Därför rekommenderas det att en förenlighetsprövning för blodtransfusion görs när förlossningspatienten kommer in till sjukhuset.

Förenlighetsprövningen görs för att upptäcka kliniskt betydande antikroppar mot röda blodkroppar i plasma. Det rekommenderas också att man tar en liten blodbild (mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar och trombocyter samt hemoglobinvärde). 

Denna praxis med förenlighetsprövning och liten blodbild införs på alla HUS förlossningssjukhus, alltså vid Kvinnokliniken och sjukhusen i Esbo, Hyvinge och Lojo. Syftet med denna proaktiva provtagning är att förbättra säkerheten för förlossningspatienterna och att göra behandlingsprocessen i samband med en blödning snabbare. Om man inte gör en förenlighetsprövning i förväg kan det ta över en timme att få fram en blodprodukt som är lämplig för patienten. Tidigare tog man dessa prov efter behovsprövning.

Spontan förlossning, igångsättning, brådskande kejsarsnitt

  • Alla förlossningspatienter ska ha en gällande förenlighetsprövning. Prövningen görs när patienten kommer in till förlossningen, om den inte har gjorts inom fem dygn på samma sjukhus. 
  • I samband med förenlighetsprövningen tar man också en liten blodbild.

Planerat kejsarsnitt

  • Man gör en förenlighetsprövning och tar en liten blodbild på alla som kommer in för planerat kejsarsnitt. Detta görs inom fem dygn innan operationen.
  • En liten blodbild tas på nytt under operationsdagens morgon om det finns misstanke om att mängden trombocyter är för lågt.