Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 13.3.2024 08.46

Röntgenskötaren skapar en trygghetskänsla för barnet under undersökningen

Nyckelord:
  • röntgenskötare
  • röntgen
  • radiologi

Arbetet på Nya barnsjukhuset kräver kreativitet och tålamod. Teamarbetet har en nyckelroll när man vårdar barnpatienter som kan vara rädda inför något nytt och okänt.

En röntgenskötare justerar en röntgenapparat.

Nelli Mäkinen har arbetat som röntgenskötare vid Nya barnsjukhuset i fyra år.

På väggen i röntgenrummet finns en bild av Mr. Potato Head från Toy Story-animationen som har fått komma med på en röntgenbild. Med hjälp av en sådan bild kan man till exempel presentera åtgärden på ett enkelt och åldersenligt sätt för barnet. 

Om barnet är nervöst eller om åtgärden känns skrämmande är det viktigt att gå igenom hur undersökningen går till, varför undersökningen görs och hur undersökningen känns. Man kan också ge barnet en möjlighet att berätta vad som känns skrämmande vid åtgärden. Redan det att barnet berättar om sin ängslan och känner att han eller hon blir hörd kan hjälpa att lindra den värsta nervositeten”, säger röntgenskötare Nelli Mäkinen  

Under magnetundersökningen kan man visa barnen filmer

Röntgenskötarna på Nya barnsjukhuset använder många olika hjälpmedel vid undersökningarna såsom stödkuddar och säkerhetsbälten. Hjälpmedlen används för att garantera barnens säkerhet och för att det ska kännas bekvämt för barnet under bilddiagnostiken. Vid behov kan barnets förälder delta vid undersökningen. 

Under magnetundersökningen kan man visa barnen deras favoritfilmer. Det kan hjälpa små patienter att hållas stilla och det lindrar nervositeten. Barnet kan koncentrera sig på filmen i stället för att koncentrera sig på själva undersökningen”, förklarar Mäkinen. 

Man behöver inte oroa sig för strålningsdoserna

Vid bilddiagnostiska undersökningar av barn hålls strålningsdosen så låg som möjligt och läkarna bedömer fördelarna och nackdelarna med undersökningen enligt patientens bästa. Före undersökningen kontrollerar röntgenskötarna att remisserna är korrekta och konsulterar vid behov läkarna för att undvika onödiga undersökningar.

”Barnens föräldrar frågar ofta röntgenskötaren om vad man kan se i bilderna. Utlåtandet om bilderna ges alltid av en läkare och röntgenskötarna tar inte ställning till bilderna. En del av föräldrarna är också ängsliga över mängden strålning, men strålningsdoserna är mycket små och det finns inget behov av strålskydd” säger Mäkinen. 

Nelli studerade från närvårdare till röntgenskötare

Nelli Mäkinen som har arbetat fyra år som röntgenskötare blev intresserad av att utbilda sig inom vårdbranschen när hon arbetade som assistent på daghem. Mäkinen började med att studera till närvårdare. Under studietiden fick hon lust att lära sig mer om vårdarbetet och Mäkinen beslöt att fortsätta sina studier till röntgenskötare.

“Jag fick en omfattande introduktion i mitt arbete och mer erfarna arbetskamrater har delat med sig tips som är värda sin vikt i guld när man arbetar med barn. Jag har även bra möjligheter att utveckla mig själv yrkesmässigt och delta i utvecklingen av arbetsplatsen”. 

Arbetet som röntgenskötare ger en daglig belöning 

I sitt arbete uppskattar Mäkinen särskilt glädjen och utmaningarna i arbetet med barnpatienter, arbetets mångsidighet samt det nära samarbetet med kollegorna. Hon nämner att traumafall som kommer från jouren är en särskilt stor utmaning. De kan vara riktigt allvarliga och kräver mycket kunnande och koncentration.

Mäkinen upplever varje dag i sitt arbete hur givande och viktigt röntgenskötarens arbete är – inte endast för henne själv utan även för de små patienterna.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.