Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.1.2024 09.16

Risk för graviditetsdiabetes även för personer med normalvikt

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • Forskning om kvinnosjukdomar
  • gynekologi

Sunda levnadsvanor är viktiga: även normalviktiga kvinnor löper risk för graviditetsdiabetes och senare för typ 2-diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

synnyttämäisillään oleva nainen istuu sängyllä kahden henkilön välissä

Normalviktiga kvinnor har också förändrad ämnesomsättning till och med innan de drabbas av graviditetsdiabetes. Foto: Markus Sommers / HUS.

En studie som gjorts vid HUS visar att även normalviktiga kvinnor som drabbats av graviditetsdiabetes kan ha liknande förändringar i ämnesomsättningen som överviktiga kvinnor med graviditetsdiabetes.

Även för normalviktiga kvinnor med graviditetsdiabetes är sunda levnadsvanor under graviditeten viktiga och det gäller även efter graviditeten.

”Motion och hälsosam kost kan minska risken att drabbas senare. Om man har övervikt i början av graviditeten är det bra att se till att viktökningen är måttfull under graviditeten”, säger Heidi Sormunen-Harju, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar och tf avdelningsöverläkare på HUS Akuten.

Graviditetsdiabetes ökar risken att drabbas av typ 2-diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar efter graviditeten och tidigare studier har visat att även normalviktiga löper ökad risk att drabbas. Den studie som genomfördes vid HUS bekräftade saken på ämnesomsättningsnivå.

Graviditetsdiabetes har snabbt blivit vanligare under det senaste årtiondet och det är känt att det även påverkar hälsan för det barn som ska födas.

Förändringar i ämnesomsättningen redan innan konstaterad graviditetsdiabetes

I den nyligen publicerade studien framgår det också att precis som överviktiga kvinnor har normalviktiga kvinnor förändrad ämnesomsättning till och med innan de drabbas av graviditetsdiabetes.

Målet är att identifiera de kvinnor som löper risk att drabbas och vidta förebyggande åtgärder redan innan graviditeten. För det behövs dock mer information om förändringar i ämnesomsättningen i form av markörer som förutser graviditetsdiabetes.

I studien hittades också förändringar där normalviktiga och överviktiga kvinnor med graviditetsdiabetes skiljde sig från varandra, men viktskillnaderna förklarade inte avvikelserna. Skillnaderna var förknippade med mekanismerna hos de olika undertyperna av graviditetsdiabetes.

Från tidigare studier vet man att överviktiga personer med graviditetsdiabetes har högre insulinresistens, medan normalviktiga med graviditetsdiabetes har en förhållandevis knapp insulinproduktion med tanke på deras tillstånd.

Forskningartikeln: Metabolomic Profiles of Nonobese and Obese Women With Gestational Diabetes

Hur forskningen genomfördes

Den metaboliska profilen fastställdes för 755 mödrar

Den studie som genomfördes vid HUS omfattade blodprov från 755 gravida. Blodproven hade tagits vid tre tillfällen under graviditeten. Referensgruppen bestod av 490 gravida kvinnor som inte var överviktiga eller hade graviditetsdiabetes.

Kvinnorna delades in i tre grupper; normalviktiga med graviditetsdiabetes, överviktiga med graviditetsdiabetes och överviktiga som inte har graviditetsdiabetes. Viktindexet för de överviktiga kvinnorna var över 30.

I blodproven studerades den metaboliska profilen som ger en bred bild av ämnesomsättningen i kroppen. Den metaboliska profilen fastställdes med hjälp av den finländska företaget Nightingale Healths panel där det ingår över 200 variabler för ämnesomsättningen, såsom faktorer i anknytning till fett- och sockeromsättning, fettsyror och aminosyror.

Normalviktiga och överviktiga med graviditetsdiabetes samt överviktiga som inte har graviditetsdiabetes skiljde sig på samma sätt från referensgruppen och skillnaderna syntes redan i början av graviditeten. Till exempel många värden som hänför sig till kolesterol och apolipoprotein B avvek redan innan personer som inte var överviktiga drabbades av graviditetsdiabetes. Dessa förändringar i ämnesomsättningen är förknippade med förhöjd risk att senare drabbas av typ 2-diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskningsmaterialet kom från blodprov som samlats in från kvinnor under graviditeten under åren 2005–2014 till studierna RADIEL och PREDO.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.