Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 23.6.2021 09.59

Renoveringen av Parksjukhuset slutfördes enligt tidtabellen

Nyckelord:
  • renovering
  • Parksjukhuset
  • byggprojekt

Renoveringen av södra änden av Parksjukhuset, dvs. före detta Barnkliniken har slutförts enligt tidtabellen. Huvudentreprenören Skanska överlämnade lokalerna till HUS den 11 juni. Mottagningen av patienter i de helt förnyade sjukhuslokalerna inleds i oktober. Parksjukhuset ligger i Mejlans i Helsingfors.

käytävä

Informationsdisken vid Parksjukhusets huvudingång betjänar när sjukhuset öppnas från och med 25.10.2021.

"Renoveringen av södra änden som inleddes våren 2019 är nu klar invändigt. Vi fortsätter ännu med restaureringen av gårdsområdet och fasadreparationen. Byggplatsen och byggnadsställningarna rivs i augusti ", säger projektchef Lari Warva vid HUS Fastigheter.

På Parksjukhuset har man byggt moderna lokaler för vuxenkirurgi. På sjukhuset finns nu 10 operationssalar och polikliniska och dagkirurgiska lokaler samt utrymmen som krävs för funktionerna direkt till operation och hem från uppvakningen. Genom att utrusta behandlingsrummen behöver man inte utföra alla åtgärder i operationssalarna. Vårdavdelningen med 50 vårdplatser kommer att finnas i två våningar.

I Parksjukhusets lokaler fortsätter arbetet ännu med att utrusta lokalerna samt installera möbler, apparater och datateknik. Alla apparater testas också noggrant innan verksamheten inleds.

Det är fråga om det första skedet av renoveringen av Parksjukhuset som har omfattat cirka två tredjedelar av sjukhusbyggnaden. Huvudentreprenören är Skanska. Planeringen av det andra skedet inleds 2024.

Särskild uppmärksamhet fästes vid inomhusluften i byggnaden

På Parksjukhuset gjordes ett grundligt arbete med att riva och förnya strukturerna för att avlägsna de tidigare konstaterade omfattande problemen med inomhusluften. Södra änden av den gamla sjukhusbyggnaden som färdigställdes 1946 och 1986 revs så att endast byggnadens stomme och det skyddade ytterhöljet återstod. Den utvidgade delen som byggdes 2010 förnyades också.

"Alla sådana material som har orsakat problem tidigare har rivits. Alla konstruktioner granskades också innan nya ytor gjordes ", säger Warva.

I samband med byggandet fästes särskild uppmärksamhet vid hanteringen av fukt och damm samt med avseende på den kontinuerliga städningen av lokalerna inklusive de dolda undertaksutrymmena. Ventilationen i lokalerna förnyades helt och hållet så att den motsvarar de krav som dagens sjukhuslokaler ställer.

Vid byggande och inredning har man använt utsläppssnåla material. Dessutom hålls byggnaden tom innan den tas i bruk så att lukter och partiklar som släpps ut från nya material hinner filtreras från luften.

Skyddet gjorde renoveringen speciell

Det historiskt värdefulla Parksjukhuset är skyddat. På grund av skyddet kunde man inte ändra konstruktionerna utanför fastigheten eller de bärande konstruktionerna i de inre delarna. Alla ändringar i byggnaden och gårdsområdena diskuterades tillsammans med byggnadstillsynen och stadsmuseet och delvis gjordes planeringen tillsammans.

Byggnadens särprägel och utrymmenas karaktär har bevarats trots en omfattande renovering.

"Arkitektoniskt viktiga områden såsom trapphus, glaskonstverk, muminväggmålningarna samt en del av de ursprungliga lamporna har restaurerats till sin ursprungliga glans. I korridorerna kompletteras helheten dessutom av de stora ytorna med svartvita fotografier om byggnadens historia", säger arkitekt Markus Kuusela från Arkitektgruppen Reino Koivula Oy.

I samband med renoveringen restaurerades också parkområdet i hörnet av tomten så att det på ett bättre sätt motsvarar sjukhusets ursprungliga parkmiljö. Den parkliknande vackra gården framhävs med nya planteringar, en planteringsbassäng i formen av den ursprungliga vattenbassängen samt med den ursprungliga färgen på markiserna på de restaurerade balkongerna.

Den tidigare Barnkliniken fungerade som vårdplats för barn och unga i över 70 år. Renoveringsprojektet gick under temat "I platsens anda" och med det ville man respektera sjukhusets långa historia.

De första patienterna tas emot i oktober

I oktober flyttas bröstkörtel-, plastik- och kärlkirurgiska funktioner samt behandling av mun- och käksjukdomar och klinisk fysiologi från HUS övriga sjukhus till det renoverade Parksjukhuset. Under hela renoveringen har man gjort magnetundersökningar på Parksjukhuset och i oktober kommer de bilddiagnostiska tjänsterna att utvidgas.

De första patienterna tas emot den 25 oktober 2021. Information om enheternas flyttar och inledandet av verksamheten ges i september.


Kontaktuppgifter till HUS medietjänst: www.hus.fi/sv/aktuellt/media

 

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.