Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 30.9.2022 13.25

Rekordmånga fick tvåspråkighetspris

Nyckelord:
  • Husari
  • tvåspråkighet

Nämnden för den språkliga minoriteten på HUS premierade i år åtta HUS-anställda för goda tvåspråkiga insatser.

Ella Tihlman

Sjukskötaren Ella Tihlman uppmuntrar alla till språkstudier och försöker själv tala svenska med sina kolleger så ofta hon kan.

Bland pristagarna fanns sjukskötaren Ella Tihlman, som arbetar på polikliniken för ätstörningar i Ulfåsa och avdelningssekreteraren Barbro Lindroos, som i dag jobbar på Nya barnsjukhusets jourpoliklinik.

”Tvåspråkighetspriset betyder väldigt mycket för mig. Jag är stolt och glad över att någon ser och uppmärksammar det arbete jag gör. Jag är också tacksam för den uppmuntran jag fått av en tidigare chef”, säger Lindroos. 

Hon premierades för guiden ”Svenska för avdelningssekreterare” som hon sammanställt och som innehåller ord, fraser och grundläggande grammatik. Guiden finns att tillgå via Teams.

”Hade jag vetat att den skulle spridas så här brett, hade jag satsat ännu mer på arbetet”, skrattar Lindroos.

Hon fungerar också som språkambassadör och säger att hon gillar kaffestunderna som ordnas för språkambassadörerna.

”Jag brukar också uppmuntra till egna kaffestunder på svenska. På min tidigare avdelning lyckades vi upprätthålla något som jag kallade ”svenska klubben”. Den uppfattades som en rolig grej och baserade sig helt på frivillighet.”

Barbro Lindroos
Avdelningssekreterare Barbro Lindroos, som idag jobbar på Nya barnsjukhusets jourpoliklinik, var en av dem som i år mottog tvåspråkighetspriset.

Lönar sig att studera språk

Sjukskötaren Ella Tihlman, som belönades för att hon med sin uppmuntrande attityd främjar en positiv språkbild och arbetsatmosfär, säger att priset för henne känns som ett bevis på att hennes studier i svenska inte varit förgäves.

”Språkkunskaper är en stor rikedom, speciellt i ett land som Finland. Det att jag tidigt började studera svenska har varit till hjälp för mig också då jag senare studerat andra språk.”

Tihlman berättar att hon försöker prata svenska med sina kolleger så ofta som möjligt.

”Det kan kännas konstigt att prata ett främmande språk med en kollega, men man lär sig mycket på det sättet och det sänker tröskeln att prata det andra inhemska språket. Vi strävar efter att det först och främst ska kännas roligt att prata svenska och försöker också alltid komma ihåg svenskan då vi planerar patientbroschyrer- och material. Vi hoppas att språket också den vägen ska få ett djupare fotfäste i organisationen.”

Både Tihlman och Lindroos säger att den bästa responsen är då en patient som har svenska som modersmål är uppriktigt tacksam för god vård på sitt eget språk.

”Det känns bra då man verkligen kan hjälpa någon som kanske inte alls kan prata finska. När man är sjuk, svag och rädd är det speciellt värdefullt att få prata och bli förstådd på sitt eget modersmål”, säger Lindroos.

Tvåspråkighetspriset 2022

Tvåspråkighetspriset gick i år till 

  • Röntgenskötaren Jasmiina Aho och röntgenskötarstuderandena Hanne Andersson och Mika Mallenius vid HUS Cancercentrum 
  • Avdelningssekreteraren och språkambassadören Barbro Lindroos vid Mejlans tornsjukhus
  • Sjukskötaren Esko Oinas vid kirurgiska polikliniken vid Tölö sjukhus
  • Barnmorskan och språkambassadören Terese Harju på fosterdiagnostiska enheten vid Kvinnokliniken 
  • Sjukskötaren Ella Tihlman vid HUS poliklinik för ätstörningar 
  • Sekreteraren Lotta Stenström vid Borgå ungdomspsykiatriska poliklinik

Text: Nina Colliander-Nyman
Foto: Matti Snellman

Husari 3/2022

Feedback

Hittade du vad du sökte?