Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.11.2023 12.17

Projektet för palliativ vård och vård i livets slutskede förbättrade tjänsternas jämlikhet

Nyckelord:
  • palliativ vård
  • saattohoito
  • cancercentrum

Projektet för palliativ vård och vård i livets slutskede förbättrade tjänsternas jämlikhet i Södra Finlands samarbetsområde.

Käsi kädessä

Palliativ vård är aktiv övergripande vård av en patient som lider av en obotlig, progressiv eller livshotande sjukdom. Målet med Finpall-projektet, som pågått i två år, var att förbättra tillgången till palliativ vård och vård i livets slutskede på lika villkor. Social- och hälsovårdsministeriet beviljade HUS statsunderstöd på 1,6 miljoner euro för att utveckla tjänsterna i Södra Finland.

"I och med projektet erbjuder alla välfärdsområden i Södra Finland och Helsingfors palliativa centraler och omfattande hemsjukhustjänster. Även barnpatienter får tillgång till hemsjukhustjänster dygnet runt. Tillgången till psykosociala stödtjänster förbättrades genom att psykologtjänsterna integrerades i de palliativa centren", säger professor Tiina Saarto, överläkare för palliativ vård vid HUS.

Inom projektet inleddes konsultationsverksamhet inom palliativ vård på sjukhus och jourstöd under veckoslut inom Södra Finlands samarbetsområde. Kompetensen hos boendeserviceenheterna och hemvårdspersonalen utvecklas genom ett fortbildningsprogram, för vilket ett riksomfattande utbildarnätverk har grundats. Det riksomfattande samarbetet fortsätter också med att utveckla den digitala vårdvägen för palliativ vård.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.