Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 23.9.2021 13.59

Pejas samjour testar mottagning på distans 

Nyckelord:
  • Pejas sjukhus
  • yhteispäivystys

 Vid Pejas samjour tar man i början av oktober distansmottagning i bruk under en pilotperiod. Patienter kan få jourmässig vård på läkarens mottagning på distans via videoförbindelse.   

Kipeä nainen lääkärin etävastaanotolla puhelimen avulla

Invånare i Kervo och Vanda, som är 16 år fyllda, har möjlighet att besöka läkarmottagningen vid Pejas samjour på distans via en videoförbindelse under pilotperioden 1.10–19.12.2021. Distansmottagningarna ordnas under jourens rusningstider, på fredagar kl. 16–22 samt lördagar och söndagar kl. 8–22.    
  
På distansmottagningen kan man få jourmässig hjälp hemma och behöver inte åka på plats till samjouren. Distansmottagningen minskar antalet patienter vid samjouren och underlättar därmed deras tillgång till vård.    
  

Särskild uppmärksamhet fästs vid patientsäkerheten  

 
Till distansmottagningen hänvisas enbart personer som behöver jourmässig hjälp, vars besvär kan skötas på distans och som klarar av att använda distansmottagningen.   
  
”I användningen av distansmottagningen fäster vi särskild uppmärksamhet vid patientsäkerheten och därför hänvisar vi enbart sådana personer till distansmottagningen, vars besvär kan skötas på distans, såsom personer som lider av bindhinneinflammation i ögat eller urinvägsinfektion. Allvarligt sjuka patienter vårdas alltid på plats vid samjouren”, säger avdelningsöverläkare Arja Kobylin på HUS.  

Distansmottagning via Maisa  
  

Till distansmottagningen vid Peijas samjour hänvisas man via Jourhjälpens servicenummer 116 117. Jourhjälpens sjukskötare gör en bedömning av vårdbehovet för den som ringer och bokar vid behov en tid till läkarmottagningen.   
  
Distansmottagningen sker via Maisas videomottagning. Du får tillgång till Maisas videomottagning via en smarttelefon eller surfplatta, genom att ladda ner apparna Maisa och Maisa Videomottagning i applikationsbutiken eller via webbläsaren på adressen www.maisa.fi. Patienten identifierar sig i tjänsten med hjälp av stark autentisering medbankkoder eller mobilcertifikat.