Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.7.2020 14.40

Patienter som har insjuknat i coronavirus (COVID-19) har en allvarligare sjukdomsbild och behöver en längre tid sjukhusvård än influensapatienter 

Nyckelord:
  • corona
  • medicinsk forskning

På HUS Jorvs sjukhus genomfördes under vintern och våren en studie bland vuxna patienter med infektionssymtom i luftvägarna som krävde sjukhusvård. 

Det främsta resultatet var att hos patienter som insjuknat i coronavirusinfektion utvecklades oftare en allvarligare sjukdomsbild, det vill säga en svår lunginflammation i samband med störning i syresättningen. De behövde oftare intensivvård och vården på sjukhus pågick under en längre tid än för influensapatienter. 

Studien genomfördes i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den var en del av den internationella DRIVE-influensavaccinprövningen.

I studien observerades även att COVID-19- och influensapatienter som behövde sjukhusvård var ungefär i samma ålder och i vardera gruppen var två tredjedelar män. COVID-19 -patienterna hade inte haft tidigare sjukhusperioder under det föregående året och de var lite oftare i grunden friska​. De rökte mer sällan och de hade färre lungsjukdomar men gällande andra grundsjukdomar förekom inga skillnader. 

COVID-19 -patienternas symtom hade vanligtvis pågått under över en vecka före ankomsten till sjukhus. Fynden i lungröntgen avvek något mellan grupperna vilket kan hjälpa till med att skilja infektionerna från varandra. 

Under tiden mellan december 2019 och april 2020 deltog i studien 213 patienter av vilka 28 patienter hade en infektion orsakad av coronavirus och 33 en infektion orsakad av influensa.

Du kan ta del av studien på nätet och den har lämnats in till en kollegial vetenskaplig publikation för utvärdering.

För mera information

Kirsi Skogberg, specialistläkare inom infektionssjukdomar, HUS Jorvs sjukhus, ansvarig person för studien inom HUS

tfn 050 428 4617, kirsi.skogberg@hus.fi

 

Raija Auvinen, läkare under specialisering inom internmedicin, HUS, Jorv DRIVE forskningsläkare

tfn 040 750 9058, raija.auvinen@hus.fi

 

Hanna Nohynek, överläkare, THL, ansvarig person för studien inom THL 

tfn 029 524 8246, hanna.nohynek@thl.fi