Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.2.2019 09.17

Patienter med rytmstörningar får nu vård utan att behöva köa

Nyckelord:
  • Hjärt- och lungcentrum
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

På Hjärt- och lungcentrum vid HUS är tillgången till vård för hjärtpatienter god. Personer som behöver vård för supraventrikulär takykardi (SVT) får nu vård direkt.

Supraventrikulär takykardi innebär en regelbunden, snabb rytmstörning. Ungefär 90 procent av SVT beror på en medfödd, avvikande eller extra, elektrisk retledningsbana, som förorsakar ett kretslopp (re-entry). Dessa takykardier framkommer ofta redan i ung ålder och förekommer hos ungefär en procent av befolkningen. Den här typen av rytmstörning kan behandlas med stor framgång med en kateterablation, dvs man förhindrar kretsloppet från att uppstå genom att avlägsna möjligheten till det. Resultatet är bestående.

Personer som uppsöker vård pga. SVT får för tillfället genast tid. Även förmaksflimmer och rytmstörningar från hjärtats kammare behandlas inom ramen för vårdgarantin.

Vården av hjärtpatienter har effektiverats bland annat via olika lean-projekt. Förra året gjordes för första gången över 1000 ingrepp av rytmstörningar på Mejlans sjukhus, vilket i europeiska mått mätt är ett stort antal. Ablation av förmaksflimmer gjordes förra året ca 300 gånger.

- På tre år har vi nästan fördubblat mängden ingrepp. Till oss kommer förutom från HUS område patienter från hela landet och också från utlandet, berättar Pekka Raatikainen som är överläkare i rytmkardiologi.

På Hjärt- och lungcentrum används alla nutida apparater för vård av hjärtpatienter inklusive bland annat magnetnavigation. Magnetnavigation används i synnerhet vid behandlingen av komplicerade rytmstörningar i hjärtats kammare och har i Finland varit längst i bruk på Mejlans sjukhus. Apparaturen har under de senaste åren regelbundet uppdaterats för att motsvara dagens krav.

- På HUS behandlar vi flera komplicerade rytmstörningar som t.ex. kammartakykardi samt rytmstörningar pga medfödda hjärtfel både hos vuxna och barn. Epikardiella kateterablationer, dvs ablation av hjärtats yttre sida, görs inte någon annanstans i Finland, säger Raatikainen.

Man kan söka vård på HUS för rytmstörningar privat eller för försäkringsbolagets räkning via HYKSin oy.