Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 30.9.2021 17.18

Parksjukhuset öppnar för patienter 25.10.

Måndagen den 25 oktober inleds verksamheten på HUS Parksjukhuset som fokuserar på vuxenkirurgi. Sjukhuset finns på Mejlans sjukhusområde. Förberedelserna inför inledandet av patientvården är i slutskedet.

Parksjukhuset

Den södra gaveln på Parksjukhuset, den tidigare Barnkliniken, har genomgått en grundläggande renovering för den nya verksamheten. Renoveringen slutfördes i juni: pressmeddelande 23.6.2021 Renoveringen av Parksjukhuset slutfördes enligt tidtabellen | HUS

I oktober flyttar en del funktioner inom den specialiserade sjukvården till Parksjukhuset från andra  sjukhus inom HUS. Plastikkirurgin och den polikliniska verksamheten på läpp- och gomspaltcentret (HUSUKE) flyttar från Tölö sjukhus, en del av plastikkirurgin flyttar från Jorvs sjukhus och bröstkörtelkirurgin, kärlkirurgin, den elektiva venkirurgin samt tandvård och ortodonti flyttar från Kirurgiska sjukhuset, veckosluts- och kvällsjouren för mun- och tandvård och tandvård inom allmän anestesi från Haartmanska sjukhuset samt mun- och käkkirurgins vårdavdelning och kirurgiska verksamheten från Ögon-öronsjukhuset. Dessutom flyttar en del av Enheten för klinisk fysiologi från Mejlans tornsjukhus. Enheten för bilddiagnostik har varit verksam vid Parksjukhuset under hela tiden den grundläggande renoveringen pågått och i oktober utökas dess verksamhet för att även kunna svara på tandvårdens och bröstkörtelkirurgins bilddiagnostikbehov. 

”Parksjukhuset förenar på ett nytt sätt många funktioner som tidigare varit åtskilda. Till exempel LYHKI-enheten för kirurgi som kräver kort eftervård samlar patienter från olika specialiteter inom kortvårdskirurgi i en och samma enhet. Likaså är vårdavdelningarna gemensamma för olika specialiteter. Planeringen av detta har gjorts i nära samarbete mellan olika specialiteter och yrkesgrupper”, berättar överläkare Tuomo Meretoja som är projektchef för den funktionella planeringen.  

Det finns en positiv spänning i luften och enheterna ser fram emot att verksamheten inleds. Flytten till Parksjukhuset är inte lång, men de förnyade lokalerna och utrustningen gör verksamheten ny och annorlunda. Dessutom erbjuder sjukhusets läge mångsidiga möjligheter till samarbete och möten med andra aktörer vid Mejlans campus. 

Patienternas ankomst förbereds noggrant 

”För tillfället lever vi i bråda veckor. Parksjukhusets lokaler utrustas, inreds och bland annat datateknik och utrustning installeras. Personalen tar del av introduktioner, lär känna den nya arbetsmiljön och utbildar sig i de nya verksamhetsprocesserna”, berättar Meretoja.  

De första flyttlasterna mot Parksjukhuset börjar under vecka 42 och flytten av de olika enheterna kommer i sin helhet att pågå till början av november. Patientverksamheten är begränsad medan flytten pågår. Flytten kan i viss mån orsaka rusning på Tölö sjukhus och Kirurgiska sjukhuset. 

Information om inledandet av verksamheten vid Parksjukhuset ges ännu noggrannare i oktober innan flytten. Tidtabeller och annan nyttig information uppdateras på Parksjukhusets webbsida på adressen  www.hus.fi/sv/parksjukhuset.