Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 18.10.2021 16.13

Parksjukhuset är redo att öppna dörrarna för patienter den 25.10

Nyckelord:
  • HUS
  • Parksjukhuset

Nästa måndag, den 25.10, inleds operations- och mottagningsverksamheten med fokus på vuxenkirurgi på Parksjukhuset i Mejlans sjukhusområde. Sjukhusets funktioner har planerats utifrån patienternas vårdkedja.

Puistosairaalan pääsisäänkäynti.

Parksjukhuset öppnar för patienter måndagen den 25.10.2021.

Det är funktioner från flera av HUS sjukhus som flyttar in i Parksjukhuset som genomgått en grundläggande renovering. De enheter som nu flyttar kommer att avsluta sin verksamhet i de nuvarande lokalerna, till exempel på Tölö sjukhus och Kirurgiska sjukhuset. De planerade inflyttningarna till Parksjukhuset börjar den här veckan. De sista enheterna flyttar till Parksjukhuset i mitten av november. 

Operationsverksamheten inleds på Parksjukhuset redan på öppningsdagen den 25.10. Samma dag öppnar också kirurgiska vårdavdelningen samt poliklinikerna för bröstkirurgi och venkirurgi. Sjukhusets enheter inleder sin verksamhet stegvis i takt med att förflyttningarna fortskrider. 

Nya modeller för patientvård 

Flytten till det nya sjukhuset och till nya lokaler innebär nya arbetssätt inom patientvården. Patienternas vårdvägar har planerats i ett samarbete mellan de olika specialiteterna. 

“De flesta av patienterna som kommer till Parksjukhuset för operation kommer via den så kallade LYHKI-enheten, alltså enheten för korttidskirurgi. De skrivs också ut från sjukhuset dagkirurgiskt efter operationen. Alla sjukhusets kirurgiska specialiteter finns representerade inom LYHKI-enheten”, berättar överläkare Tuomo Meretoja som har lett den operativa planeringen. 

Vid vårdavdelningen som huserar i två våningar på Parksjukhuset vårdas patienter från sjukhusets olika kirurgiska specialiteter. 

På Parksjukhuset görs operationer inom specialiteterna plastik-, bröst-, ven- och käkkirurgi. Här vårdas också patienter med mun- och tandsjukdomar under generell anestesi. Röntgen betjänar tandvården och kirurgiska patienter som behöver bröstbilddiagnostik eller magnetundersökningar. Bland de enheter som flyttar till sjukhuset finns också Läpp- och gomspaltcentret Husukes poliklinik och Enheten för klinisk fysiologi. 

Från och med den 2.11 finns en primärvårdsjour för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut på Parksjukhuset. Sjukhuset har ingen annan jour. 

Mer information för patienter på webbplatsen 

På Parksjukhusets webbplats finns information om när sjukhusets verksamhet inleds samt information om alla enheter.  På webbplatsen finns också ankomstanvisningar för sjukhusets olika ingångar. Bland annat finns korta videoklipp som visar hur du hittar till de olika ingångarna: www.hus.fi/sv/parksjukhuset

 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Puistosairaalan kahvila.
Parksjukhusets ljusa kafé finns i huvudingångens entréhall.
Odotustila Puistosairaalassa.
Parksjukhusets allmänna väntsal för patienter, anhöriga och personer som väntar på FPA-taxi finns vid huvudingången. I väntsalen finns en telefon till FPA-taxi för patienter. Parksjukhusets olika enheter har också egna väntsalar.
Lääkintälaitteiden käyttöönottotarkastus Puistosairaalassa.
Innan verksamheten inleds gör HUS serviceingenjörer en noggrann kontroll av all medicinsk utrustning på Parksjukhuset.