Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.6.2022 14.25

På sommaren kan det förekomma rusning på HUS samjour

Nyckelord:
  • päivystyspoliklinikka
  • yhteispäivystys
  • Nya barnsjukhuset

På grund av personalbristen inom hela hälso- och sjukvården kan det förekomma rusning på HUS samjour för barn och vuxna under sommaren. Vid samjourerna vårdas endast akut insjuknade och sådana patienter som kräver brådskande vård och vars vård inte kan vänta på att den egna hälsostationen öppnas.

Käden kipsaus

Patienter som är i behov av brådskande vård vårdas i första hand dagtid på hälsostationernas brådskande mottagningar. På sjukhusens samjour vårdas endast de patienter vars vård inte kan flyttas till nästa vardagsmorgon på grund av att symtomen är svåra eller sjukdomen förvärras. De övriga patienterna måste hänvisas hem för att vänta på att hälsostationen öppnas.  

"Alla patienter som behöver brådskande vård behöver inte få vård omedelbart, utan många symtom och skador kan behandlas följande morgon eller inom 1–2 dagar. Med ett litet besvär lönar det sig hellre att vänta hemma över natten på att hälsostationen ska öppnas än på akutmottagningen där patienterna vårdas i angelägenhetsordning”, konstaterar Maaret Castrén, direktör för HUS Akuten. 

Vid allvarliga symtom kontakta akutmottagningen 

Typiska symtom som kräver brådskande vård är till exempel kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, brådskande mentala problem, riklig blödning, stora skador, andningssvårigheter, akut och kraftig huvudvärk eller magsmärtor. Typiska symtom hos barn är t.ex. andningssvårigheter, feber hos barn under 3 månader, försämrat allmäntillstånd på grund av infektionssjukdom, misstanke om ny diabetes eller utdraget krampanfall, misstanke om fraktur eller annan allvarlig skada. 

Jourhjälpen 116117-servicenumret hjälper  

Den som söker sig till akutmottagningen bör först ringa Jourhjälpen 116117-servicenumret, där sjukskötarna gör en bedömning av vårdbehovet och ger råd om hur man söker sig till rätt vårdplats eller ger anvisningar för egenvård av symtomet.   

I livshotande situationer ska man ringa det allmänna nödnumret 112.  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.