Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 10.3.2022 09.10

På HUS genomfördes för första gången stentning av artärkanalen på en nyfödd genom kateterteknik i stället för en öppen hjärtoperation

Nyckelord:
  • HUS
  • hjärtkirurgi
  • sydänvika

Vid Nya barnsjukhuset behandlades för första gången i Finland ett hjärtfel genom att med kateterteknik skapa en shuntförbindelse hos en nyfödd med en stent, dvs. ett metallnätrör, som insattes i artärkanalen.

Vastasyntynyt osastolla.

I Finland föds varje år cirka 500 barn med medfött hjärtfel. Av dem behöver cirka 70 barn operationsbehandling inom en månad. Ett tiotal av dem kan ha nytta av den teknik som nu tagits i bruk.  

En nyfödd som lider av ett kritiskt medfött hjärtfel kan behöva trygga blodcirkulationen genom en hjälpåtgärd att en förbiledning mellan den stora blodcirkulationen och lungcirkulationen skapas vid en öppen hjärtoperation. Senare när barnet har vuxit görs en korrigerande operation av strukturfelet.  

En hjärtoperation under den neonatala perioden medför betydande risker i anslutning till utvecklingen av det centrala nervsystemet. Därför har man som alternativ till hjärtkirurgi utvecklat hjälpåtgärder som utförs med kateterteknik via blodkärl. Med hjälp av dem kan man undvika öppen hjärtkirurgi på nyfödda och minska det totala antalet hjärtoperationer som utförs på patienten. På Nya barnsjukhuset användes i början av året för första gången en ny teknik på spädbarn under 4 kilogram. 

"I fortsättningen kommer tekniken att delvis ersätta behovet av hjärtkirurgi på spädbarn och ytterligare minska det totala antalet operationer som patienten behöver vid kritiska hjärtfel", säger barnkardiolog Otto Rahkonen.  

Internationell forskning har visat att åtgärden avsevärt minskar längden intensivvård och sjukhusvård samt tryggar lungkärlens tillväxt på ett bättre sätt. Ingreppet antas också förbättra patienternas neurologiska prognos. 

"Vi planerade och genomförde åtgärden tillsammans med hjärtkirurger och anestesiologer för barn. Ingreppet lyckades utmärkt", berättar avdelningsöverläkare Jaana Pihkala.   

det Nya barnsjukhuset behandlas medfödda strukturfel i hjärtat, arytmisjukdomar och hjärtmuskelsjukdomar. Hjärtkirurgi på barn och unga, katetriseringar av hjärtat och hjärttransplantationer har centraliserats på riksnivå till Nya barnsjukhuset. Årligen genomförs knappt 300 hjärtoperationer.  

Feedback

Hittade du vad du sökte?