Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 12.11.2020 17.23

Övergången till Apotti gick som planerat

Nyckelord:
  • Apotti

Det sista omfattande införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti på HUS har framskridit enligt planen. Återgången till en normal produktionsnivå fortsätter på sjukhusen. Det har inte heller förekommit några nya större störningar de senaste dagarna.

På HUS har man på ett lugnt sätt följt utvecklingen av det sista omfattande införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti. Som helhet har övergången  gått enligt planerna, i vissa fall rentav bättre än förväntat. 

Man arbetar fortfarande med några seglivade problem som kan ta flera veckor att lösa. Hanteringen av remisserna samt integreringen av automaterna för distribution av läkemedel ska ännu lösas av Apotti-experterna. Särskilda ansträngningar görs nu för att lösa problemen relaterade till behandling av cancer med läkemedel i tablettform. Inga av det här problemen har äventyrat patientsäkerheten även om vårdpersonalens arbetsmängd ökat och arbetet kräver hög precision. 

“Jag är för närvarande försiktigt nöjd med situationen. Vi går mot normala produktionssiffror helt enligt förhandsplanerna. Om det fortsätter på samma vis kan vi enligt planen återgå till en normal produktionsnivå på enheterna om fyra veckor. Det har varit vårt mål och jag tror också vi kommer att uppnå det”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.  

Det tredje införandet som nu gjorts har varit det största vid HUS, då bland annat alla enheter på Mejlans sjukhusområde inkluderades. Apotti är nu ett centralt verktyg inom hela HUS för över 20 000 läkare, sjukskötare och andra experter. 

Rapporteringen på HUS webbplats om införandet av Apotti avslutas i morgon fredag 13.11.2020: Apotin käyttöönoton uutisseuranta, viikko 46 / Nyhetsflöde om övergången till Apotti

Pressmeddelande 6.11.2020: Apotti kom till HUS för att stanna

För mera information:  

Markku Mäkijärvi  
Chefsöverläkare HUS  
050 428 7660

Bakgrund 

Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda data förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten. Det betydande utvecklingsprojektet är möjligt tack vare övergången till det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i alla HUS enheter stora ffsenast i slutet av år 2020. Dessutom öppnas en ny e-tjänst för HUS kunder, Maisa. Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.