Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.4.2021 12:22

 Överbelastning inom HUS bilddiagnostik (tidsbokning och åtgärder) 

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar

I och med att vardagsverksamheten tog vid efter övergången till Apotti blev de bilddiagnostiska funktionerna inom HUS betydligt långsammare. Patienterna behöver förbereda sig på längre väntetider och på en överbelastning i telefonservicen.

Pieni tyttö makaa röntgenpöydällä ja hoitaja hymyilee hänelle.

De bilddiagnostiska funktionerna vid HUS Diagnostikcentrum övergick till patientdatasystemet Apotti lördagen 24.4. Övergången till det nya systemet har som förväntat lett till att verksamheten blivit långsammare då patientmängderna ökat efter veckoslutet.  

Verksamheten inom alla våra bilddiagnostiska funktioner är för tillfället långsammare.  Vi sköter i första hand alla jourmässiga och brådskande åtgärder. 

De som har en bokad tid till en bilddiagnostisk undersökning behöver förbereda sig på att vänta längre än vanligt.  Vi beklagar det extra besvär som fördröjningen i vår service orsakar.  


Läs också: Bilddiagnostikens kundtjänst och tidsbokning

Bakgrund 

Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda data förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten. Det betydande utvecklingsprojektet är möjligt tack vare övergången till det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i alla HUS enheter senast i slutet av år 2020. Dessutom har en ny e-tjänst öppnats för HUS kunder, Maisa.  

Apotti-systemet  har tagits i bruk i tre steg: i november 2018, februari 2020 och oktober 2020. HUS Bilddiagnostik tar i bruk Apotti som sista enhet våren 2021. 

Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab.