Gå till huvudinnehåll

Publicerad 14.12.2021 13.12

Över 3 000 coronaviruspatienter har vårdats vid HUS 

Nyckelord:
  • corona
  • lungsjukdomar

Den första coronavirusinfektionen hos en finländare konstaterades vid HUS den 26 februari 2020. Därefter har över 3 000 coronaviruspatienter vårdats vid HUS.

tartunnan-saaneiden-maarat

 

Inom HUS område har det sedan epidemins början konstaterats sammanlagt cirka 103 000 coronavirusinfektioner. Ungefär 50 procent av infektionerna i hela landet har konstaterats i HUS område. De största infektionstopparna inträffade under vårvintern 2021 och hösten därefter. Antalet konstaterade infektioner påverkas av antalet tester. Till exempel våren 2020 var testningskapaciteten ännu inte så stor och man kunde inte testa alla som hade symtom. Hösten 2021 minskades testningen av personer med två vaccindoser och barn. 

 

potilasmaarat-sv

 

Antalet coronaviruspatienter som vårdades på sjukhus samtidigt var störst i april 2020. Då vårdades som mest 123 patienter. Vaccinationernas inverkan på behovet av sjukhusvård syns hösten 2021: även om det konstateras många infektioner behövs det mindre sjukhusvård än våren 2021. 

 

Sukupuolijakauma-sv.

 

Av de cirka 3 000 patienter som vårdats var 58 procent män. Inom intensivvården har andelen män varit ännu större, 65 procent. 

 

Ikajakauma-sv.

 

63 procent av de coronaviruspatienter som vårdats på HUS sjukhus har varit över 50 år. Inom intensivvården är andelen personer över 50 år 72 procent. Siffrorna omfattar endast patienter inom den specialiserade sjukvården. Utöver HUS har coronaviruspatienter under hela epidemin vårdats på kommunernas avdelningar.  

 

Patienternas åldersfördelning i september-vnovember 2020-2021.

 

Jämfört med motsvarande tid i fjol har andelen yngre patienter inom sjukhusvården ökat hösten 2021, andelen 40–59-åringar har minskat och andelen äldre patienter har ökat något.  

Av rapporten”Tehohoidon tilannekuva: COVID-19 teho-osastoilla” (på svenska ”lägesbild över intensivvården: Covid-19 på intensivvårdsavdelningarna”) som den nationella byrån för koordinering av intensivvården publicerade den 1 december 2021 framgår att 46 procent av dem som fått intensivvård inte har haft associerade sjukdomar. Lungsjukdom (22 %) och diabetes (21 %) var de vanligaste associerade sjukdomarna. Övervikt ökar risken för svår coronainfektion. 85 procent av de coronaviruspatienter som vårdats på intensivvårdsavdelningarna har haft ett viktindex (BMI) på över 25 kg/m2 och 50 procent ett BMI på över 30 kg/m2. 56 procent av alla patienter med coronavirus i landet har vårdats vid HUS, så ovan nämnda siffror motsvarar väl HUS situation.   

 

Patienternas situation då vården avslutades.

Största delen av patienterna som vårdats vid HUS på grund av coronavirusinfektion, 52,4 procent, har skrivits ut. 41,2 procent har flyttats till fortsatt vård och 4,5 procent har avlidit.  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.