Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.5.2022 12.25

Ökade möjligheter för vårdnadshavare att uträtta ärenden för minderåriga i Maisa

Nyckelord:
  • Apotti
  • Maisa
  • Nya barnsjukhuset

Vårdnadshavare får ökade möjligheter att sköta sina minderåriga barns ärenden i klientportalen Maisa. Från och med den 21 maj kan vårdnadshavarna företräda alla under 18-åriga som står under deras vårdnad. Hittills har det bara varit möjligt att sköta ärenden för barn under 12 år.

Maisa-logo

Titta på videon Uträtta ärenden för minderåriga via Maisa

När man sköter ärenden för barn i åldern 12–17 år är Maisainnehållet inte lika omfattande som när barnet är under 12 år. Maisa förblir oförändrad för dem som företräder barn under 12 år. Vårdnadshavarna har tillgång till samma Maisafunktioner som tidigare.

En minderårig som fyllt 10 år kan också själv använda Maisa om hen har verktyg för stark autentisering, såsom nätbankskoder.

Bakom förändringen ligger nationella anvisningar om hur man uträttar ärenden för minderåriga

I och med förändringen är det lättare att sköta ärenden för minderåriga, men samtidigt säkerställs i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen att beslutsförmögna minderåriga har möjlighet att själva besluta om sina social- och hälsovårdsärenden och, om de så önskar, även förbjuda att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna.

Bedömningen av om en minderårig är förmögen att fatta beslut om sin hälsovård görs av den yrkesperson inom hälsovården som ansvarar för vården. Om yrkespersonen bedömer att den minderåriga är beslutsförmögen kan den minderåriga bestämma om uppgifter ska visas för vårdnadshavarna eller inte.

Vårdnadshavare får automatiskt rätt att sköta sina minderåriga barns ärenden

Via klientportalen Maisa kan man utöver sina egna social- och hälsovårdsärenden även sköta ärenden för t.ex. minderåriga, som står under ens vårdnad, eller äldre närstående.

Bara vårdnadshavare får uträtta ärenden för minderåriga. Rätten att företräda ett minderårigt barn tillfaller vårdnadshavaren automatiskt och förutsätter inga åtgärder. När barnet fyller 18 år upphör vårdnadshavarens automatiska rätt att företräda barnet. En myndig person kan själv besluta vem hen vill ge fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning i Maisa.

Frågor och svar

Hur uträttar jag ärenden för mitt barn i Maisa?

Du kan företräda dina minderåriga barn i Maisa. Vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden kontrolleras via tjänsten Fullmakter i Suomi.fi.

När du i Maisa uträttar ärenden för minderåriga som står under din vårdnad, logga in med dina egna koder och välj barnets profil via länken Byt i övre menyn. Notera att du på första sidan ser uppgifter om den minderårigas senaste händelser också när du använder Maisa med dina egna koder.

Du kan företräda ditt barn i Maisa om barnet är klient i HUS Helsingfors universitetssjukhus även om du bor utanför HUS verksamhetsområde eller i en kommun som inte använder Apotti.

Varför ser jag inte alla uppgifter om mina barn som är 12–17 år, men nog om barnen som är under 12 år?

Om du företräder ett barn som är under 12 år visas alla avsnitt och funktioner i Maisa.

Om du uträttar ärenden för barn som är 12–17 år har du inte tillgång till alla avsnitt och funktioner i Maisa. Enligt lagen måste det säkerställas att en minderårig har möjlighet att själv bestämma över sina social- och hälsovårdsangelägenheter. En minderårig som så önskar kan dölja uppgifter för vårdnadshavarna om en yrkesperson inom hälsovården har bedömt att den minderåriga är beslutsförmögen.

Vem bestämmer vilka uppgifter som visas för vårdnadshavare i Maisa?

Bedömningen av om en minderårig själv kan besluta om sina social- och hälsovårdsangelägenheter görs alltid av en yrkesperson inom hälsovården. Om yrkespersonen bedömer att den minderåriga är beslutsförmögen kan den minderåriga bestämma vilka uppgifter som visas för vårdnadshavarna.

Ytterligare information om uträttande av ärenden för minderåriga finns i Maisa under Frågor och svar. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.