Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 2.5.2022 14.03

Offentliga sektorns union JAU:s strejk kan överbelasta HUS patientvård

Nyckelord:
  • HUS
  • lakko
  • kollektivavtal2022

Trots beredskap kan HUS patientvård överbelastas 3.5, då strejken inom den kommunala sektorn börjar. Överbelastningen kan synas speciellt i telefon- och receptionstjänsterna.

Offentliga sektorns union JAU:s strejk börjar på tisdag 3.5 och räcker en vecka. Strejken inverkar på HUS interna stödtjänster och stödtjänsterna som HUS producerar för sina samarbetspartners. 

Arbetsuppgifter som kan orsaka att patienters liv, hälsa, säkerhet eller egendom äventyras står utanför strejken. Man har förberett sig på strejken på förhand men trots detta kan strejkens effekter synas för patienterna och deras anhöriga. Det kan förekomma överbelastning och fördröjningar t.ex. i receptions- och i telefontjänsterna.

Icke-brådskande operationer och ingrepp måste eventuellt inhiberas p.g.a. den begränsade mängden personal inom instrumentvården.  Om patienten inte har fått information om avbokning per sms eller telefon från HUS, kan hen komma normalt till mottagningen. På HUS webbplats hus.fi/sv/strejk finns samlad information om strejkens inverkan på patientvården samt patientanvisningar.

HUS har förhandlat med organisationerna om de tjänster som ska stå utanför strejken men HUS är inte en part i förhandlingarna.

Vi beklagar störningen i vår verksamhet som arbetskonfliktåtgärderna orsakar.

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst