Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 22.3.2023 12.47

Nytt forskningsprojekt vill överbrygga språkutmaningar

Nyckelord:
  • Husari
  • smärta
  • tvåspråkighet

Läkaren förstår inte vad patienten säger, patienten förstår inte vad läkaren säger och ingendera kan uttrycka sig ledigt på den andras språk. Ett tvärvetenskapligt projekt försöker hitta lösningar som underlättar vid sådana situationer.

Ann-Mari Estlander

Ann-Mari Estlander

Trots goda intentioner och språkpolitiska program uppstår det situationer där vårdpersonal och patienter inte förstår varandra. Särskilt när det handlar om att beskriva smärta kan orden låta främmande för den andra parten.

”I värsta fall kan det leda till att läkaren missar diagnosen”, säger psykolog och psykoterapeut Ann-Mari Estlander.

Tillsammans med sju andra experter inom olika medicinska specialiteter samt språkvetenskap och kommunikation är hon med i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om smärta och svenska språket.

Enligt Estlander är det intressant att försöka ta reda på var i kommunikationen det brister.

”Var skär det sig om man pratar olika språk? Det handlar om kommunikation och psykologi.”

Målet ett vertyg som underlättar vården

Tom Pettersson
Tom Pettersson

Även professor och docent i internmedicin Tom Pettersson påpekar vikten av förståelse mellan patient och vårdpersonal för att kunna ge adekvat vård.

”Förstår till exempel en finskspråkig läkare adjektivet molande”, funderar Pettersson.

Målet är att forskningsprojektet resulterar i ett hjälpmedel eller verktyg som kan underlätta vårdprocessen.

”Något som kan hjälpa svenskspråkiga patienter att bli förstådda också av personer som inte kan fullständig svenska. Till exempel ett kortfattat skriftligt dokument om hur smärta och värk beskrivs”, säger Pettersson.

Behovet finns. Som exempel nämner Estlander en situation då hon blev tillkallad till en svenskspråkig patient som antogs ha svår afasi. Det visade sig dock vara en person med stark österbottnisk dialekt.

”Projektet handlar självklart om svenskspråkiga patienter, men mer och mer handlar det om   läkare och patienter som inte kan varandras språk. Detta är en viktig och aktuell forskning”, säger Estlander.

Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet samarbetar i forskningsprojektet som understöds av Svenska Kulturfonden.

Text: Michaela von Kügelgen
Foto: Mikko Hinkkanen

Husari 1/2023

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.