Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 1.11.2022 07.44

Nyligen publicerat: Var sjätte coronapatient inte helt återställd ett år efter sjukhusvård

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus
  • Long covid

Läkemedlet Remdesivirs långtideffekter ovissa när det gäller symptomen för coronapatienter som fått sjukhusvård.

Solidarity_Meilahden_teho-osasto.jpg

Den nyligen publicerade studien är den första randomiserade coronaläkemedelsstudien där patienternas tillstånd har följts upp under ett års tid. Studien SOLIDARITY Finland pågår som bäst och kommer att vara i totalt tre år. I studien utreds läkemedlen Imatinib och Infliximab för behandling av coronapatienter. Bild: Ville Männikkö, HUS

Man kunde inte påvisa någon långvarig effekt av läkemedlet Remdesivir när det gällde coronapatienternas återhämtning, livskvalitet eller symtom på långvarig coronavirusinfektion (long covid), framkommer det i en finsk studie som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften Nature Communications. Ett år efter sjukhusvården uppgav 85 procent av dem som behandlats med Remdesivir att de återhämtat sig från covid-19, medan motsvarande andel i kontrollgruppen var 86 procent.

I den randomiserade uppföljningsstudien tillfrågades patienterna om vilka eventuella symtom på postcovid eller long covid de upplevde. Ett år efter sjukhusvården svarade 26 procent av patienterna att de var utmattade, 22 procent hade ledsmärtor, 19 procent hade minnessvårigheter och 18 procent hade koncentrationsproblem. 15 procent av patienterna som fick sjukhusvård, dvs. var sjätte, upplevde att de inte hade återhämtat sig helt från coronaviruset ett år efter insjuknandet.

”I den studie som vi nu publicerar verkade Remdesivir inte ha någon större inverkan på långtidssymtomen, och cirka 15 procent av patienterna var ännu ett år efter sjukhusvården inte helt återställda eller rentav i sämre skick”, säger Kari Tikkinen, professor i urologi, som leder SOLIDARITY-studien i Finland och som arbetar som specialist vid HUS.

Tikkinen påpekar att variationsintervallet i forskningen är stort, så visshet kan fås ifall fler långtidsstudier publiceras.

Finländarna har tidigare inom ramarna för den internationella SOLIDARITY-studien visat att tidig behandling med Remdesivir för en person i sjukhusvård minskar dödligheten i corona.

Behandling med Remdesivir ska inledas i början av infektionen

I studien SOLIDARITY Finland, som leddes av Helsingfors universitet och gällde Remdesivir, deltog 13 finska sjukhus. Av de 208 coronapatienter som behövde sjukhusvård fick alla sådan sjukhusvård som rekommenderas för coronapatienter. Av dem randomiserades 114 patienter till en grupp som utöver den övriga behandlingen fick medicinering med Remdesivir under i genomsnitt fem dygn från och med den första dagen på sjukhus. Patienterna var i genomsnitt 58 år.

Läkemedlet Remdesivir ges intravenöst och verkar bäst när patienterna får det genast under infektionens första dagar. Under studien framkom inga biverkningar av läkemedlet.

Den nyligen publicerade studien är den första randomiserade coronaläkemedelsstudien där patienternas tillstånd har följts upp under ett års tid. Studien SOLIDARITY Finland pågår som bäst och kommer att vara i totalt tre år. I studien utreds läkemedlen Imatinib och Infliximab för behandling av coronapatienter.

Under coronapandemin har man inlett flera studier om olika läkemedelsbehandlingars effekt och säkerhet i samband med sjukhusvård av covid-19. De största studierna är RECOVERY och SOLIDARITY. Cirka 16 000 patienter deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s internationella SOLIDARITY-studie.

Länk till artikeln om studien: https://www.nature.com/articles/s41467-022-33825-5

___

Vid Mejlans campus produceras årligen cirka 2 000 nya vetenskapliga publikationer. I artikelserien Nyigen pubicerat visas ett litet urval av dessa artiklar. Målet är att med hjälp av exempel öppna upp det breda spektret av forskning på Mejlans campus och föra den hälsovetenskapliga forskningen närmare människornas vardag.
___

För mera information till medierna:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.