Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 15.10.2021 12.05

Nylands regionala samordningsgrupp fastställde kriterierna för när hälso- och sjukvårdens bärkraft äventyras

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus

Nylands regionala samordningsgrupp bedömde behovet av framtida begränsningar i det fall att hälso- och sjukvårdens bärkraft äventyras.

Det totala antalet coronaviruspatienter på HUS har varierat mellan 40 och 51 under den gångna veckan. Inom intensivvården har antalet patienter varit 8–14.

Nylands regionala samordningsgrupp konstaterade följande på sitt möte 14.10.2021: om antalet patienter i intensivvård överstiger 15, eller antalet patienter på vårdavdelning överstiger 50, innebär detta att hälso- och sjukvårdens bärkraft äventyras. Detta eftersom vården av andra patienter i det fallet måste skjutas upp.

“I en sådan situation anser Nylands regionala samordningsgrupp att det är nödvändigt att skärpa restaurangbegränsningarna i Nyland. Dessutom kommer samordningsgruppen att föreslå ändamålsenliga begränsningar i fråga om evenemang och offentliga tillställningar till regionförvaltningsverket”, säger ordförande för den regionala samordningsgruppen, HUS stf. chefsöverläkare Jari Petäjä.

Mer information för media:
Kontaktuppgifter till HUS medietjänst