Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 13.11.2020 08.52

Nyland är fortfarande i accelerationsfasen – spridningsfasen är nära

Nyckelord:
  • coronavirus

Nylands regionala koordinationsgrupp konstaterade vid sitt möte 12 november 2020 att epidemisituationen inom Nyland har försämrats från senaste vecka men att situationen fortfarande är under kontroll.

Antalet smittade har ökat inom Nyland. Enligt nuvarande information från registret över smittsamma sjukdomar konstaterades senaste vecka cirka 850 fall av smitta och föregående vecka cirka 760. Andelen positiva prover bland de analyserade proverna på HUSLAB har varit 2,5-2,8 procent under de senaste veckorna. 


Nu är tillgången till coronavirusprovtagningen god inom Nyland och även svaren blir snabbt klara. Den totala genomloppstiden var igår 24 timmar och i den ingick både provtagning och färdigställande av resultat.  

God tillgång till provtagning och hastigheten underlättar å sin sida smittspårningen. De exponerade nås snabbare och de kan försättas i karantän. Smittspårningen går bra och den kan genomföras inom utsatt tid inom kommunerna i Nyland. Det ökande antalet smittade medför dock ett arbetstryck i smittspårningen.  

I drygt 40 procent av fallen är smittkällan säker eller sannolik och i cirka 20 procent av fallen finns det en misstanke om smittkälla. För tillfället kommer nästan hälften av smittorna med kända källor från familjemedlemmar eller personer som annars ingår i den närmaste kretsen. 

På HUS sjukhus finns för tillfället 6 coronaviruspatienter på intensivvårdsavdelningar och 19 på vårdavdelningar. Dessutom vårdas enstaka coronaviruspatienter på stadens sjukhus i Helsingfors, Esbo och Vanda. Belastningen som coronaviruspatienterna medför på HUS sjukhus belastar inte för tillfället vården av andra patienter. 
 

Koronaviruspotilaiden määrä maalis-marraskuu 2020

Antalet coronaviruspatienter inom HUS 1 mars-11 november 2020. Antalet coronviruspatienter på HUS sjukhus har ökat under hösten men tillsvidare har antalet patienter hållits lägre än under våren.

”Vi balanserar nu på en knivsegg i Nyland. Nu är det av största vikt att tröskeln för att komma och testa sig är låg. Det bästa skyddet för en själv och för att begränsa epidemin är att hålla avstånd och undvika folksamlingar. Smittade personer har fortfarande exponerat ett stort antal andra personer för smitta. Det visar på att det finns ett stort antal kontakter mellan människor och att anvisningarna inte alltid följs. Det kan leda till att situationen i Nyland snabbt försämras”, konstaterar den regionala pandemikoordineringsgruppens ordförande och HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi. 

Vid sitt möte 12 november godkände Nylands regionala koordineringsgrupp rekommendationen om munskydd för personal i högstadiet. Dessutom rekommenderar koordineringsgruppen kommunerna i Nyland att tillämpa rekommendationen enligt den lokala coronasituationen så att eleverna i högstadiet använder munskydd i skolan. Koordineringsgruppen godkände också en uppdaterad anvisning om hobbyverksamhet.  

Rekommendationerna och begräsningarna som har fastställts av Nylands regionala koordineringsgrupp finns här.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.