Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 8.7.2022 11.20

Nya HUS-sammanslutningen inledde sitt arbete: Sammanslutningens stämma tillsatte styrelsen och godkände budgeten för 2023

Nyckelord:
  • HUS
  • yhtymäkokous

HUS-sammanslutningens första stämma utsåg styrelsemedlemmarna och utsåg dess presidium. Vid sitt koncisa sammanträde 7.7.2022 tillsatte stämman också revisionsutskottets sammansättning, godkände budgetpropositionen samt HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga.

I anslutning till reformen av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster upphör Samkommunen HNS verksamhet vid utgången av detta år. Samkommunen HNS blir HUS-sammanslutningen, som inleder sin verksamhet fr.o.m 1.1.2023. 

Enligt 12 § i HUS-sammanslutningens grundavtal leds HUS-sammanslutningens verksamhet, förvaltning och ekonomi av sammanslutningens styrelse. HUS-sammanslutningens styrelse har 17 medlemmar som var och har en personlig ersättare. Styrelsen sammanträder för första gången 15.8. Ordförande för styrelsen är Risto Rautava. 

Mer information fås från stämmans protokoll.

För mera information:

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS 

Intervjuförfrågningar: verkställande direktörens sekreterare Kaarina Heikinheimo, tfn 050 427 9861 

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?