Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.3.2023 16.11

Nya barnsjukhuset tillfrågar familjer om deras villighet att låta sina barn hjärtopereras i de nordiska länderna

Nyckelord:
  • HUS
  • intensivvård för barn
  • Nya barnsjukhuset

HUS Helsingfors universitetssjukhus erbjuder en möjlighet till operation i de nordiska länderna för de barn som står i kö för hjärtoperation. De första breven skickas ut denna vecka, i vilka det tillfrågas om viljan att resa till Köpenhamn för att opereras.

Uusi lastensairaala tiedustelee perheiltä halukkuutta lasten sydänleikkauksiin pohjoismaissa. Copyright @HUS Ville Männikkö.jpg

Nya barnsjukhuset tillfrågar familjer om deras villighet att låta sina barn hjärtopereras i de nordiska länderna. Copyright @HUS Ville Männikkö

Tillgången till vård för barn som väntar på hjärtoperation i Finland har fördröjts på grund av vårdarbristen, och vården har inte förverkligats lagenligt för ett flertal barn. Nya barnsjukhuset vid HUS påbörjade diskussioner om möjligheter till köptjänster gällande barns hjärtoperationer med nordiska universitetssjukhus efter att den nationella intensivvårdsarbetsgruppen för barn vid årsskiftet hade lämnat in sitt åtgärdsförslag.  

Då samarbetsmöjligheterna nu konkretiseras på Köpenhamns barnsjukhus, närmar man sig familjer som för tillfället väntar på hjärtoperation på Nya barnsjukhuset och tillfrågar dem om villigheten till hjärtoperation i Köpenhamn, Danmark. Senare blir det troligen också möjligt att låta utföra operationen i Göteborg, Sverige.

Alla nordiska länder har enhetliga vårdmetoder och utmärkta vårdresultat gällande barns hjärtoperationer. Att ta emot utländska patienter är normal vardag för alla universitetssjukhus.

”Vi behöver detta alternativ, för att få kontrollen över kön av barn som väntar på hjärtoperation till den funktionssäkra nivå som krävs under rådande förhållanden. Vi är tacksamma för den konkreta kontakten till Köpenhamns och Göteborgs barnsjukhus som nu öppnats. Våra diskussioner har hittills speciellt präglats av ömsesidig hjälp”, berättar verksamhetsdirektör för sjukvård för barn och unga Jari Petäjä.

Möjlighet till operation i Köpenhamn erbjuds barnpatienter, som har hjärtfel eller en hjärtsjukdom som kräver hjärtoperation men inte är omedelbart livshotande. Med hjälp av åtgärder har operationskön nyligen förkortats på Nya barnsjukhuset och 85 hjärtbarn står för närvarande i kö. Av dem har 50 operationspatienter väntat längre än de 180 dygn som står i den lagstadgade vårdgarantin.

På Nya barnsjukhuset främjar man som bäst andra åtgärder som den nationella intensivvårdsarbetsgruppen för barn föreslagit i samarbete med andra universitetssjukhus.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.