Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.10.2021 15.11

Ny strålbehandlingsteknik ger vård till allt fler cancerpatienter

Nyckelord:
  • cancerbehandling
  • cancer
  • cancercentrum

HUS Cancercentrum blir Finlands första sjukhus där man kan få strålbehandling med hjälp av magnetundersökning för behandling av cancer. Med hjälp av ny teknologi kan strålbehandling ges bland annat i buken med mindre marginaler än tidigare. Strålbehandlingen är säkrare eftersom strålningen av friska vävnader minskar.

havainnekuva Siltasairaalasta

I fortsättningen kan HUS cancerpatienter erbjudas den senaste och individuella strålbehandlingen med hjälp av magnetundersökning. Den nya anordningen installeras i Brosjukhuset som öppnas 2023.

I fortsättningen kan HUS cancerpatienter erbjudas den senaste och individuella strålbehandlingen med hjälp av magnetundersökning. Den nya anordningen installeras i Brosjukhuset som öppnas 2023. Den tillverkas av det amerikanska företaget Viewray. Avtalet om köp av apparaten undertecknades 29.9.

Såväl lung-, bukspottkörtel- och levercancerpatienter som andra patienter som får strålbehandling för små tumörer i buken och bäckenet har nytta av behandlingen.

"Tekniken möjliggör ett unikt sätt att ge riktad strålbehandling ännu noggrannare än tidigare, eftersom magnetundersökningen visar mer exakta datortomografibilder av tumören i mjukdelarna och förändringar i anatomin som syns i vårdsituationen och rörelserna i tumörområdet kan beaktas vid varje behandling", säger chefsfysiker, professor Mikko Tenhunen vid HUS Cancercentrum.

"Med den nya apparaten kan vi behandla många sådana tumörer som inte tidigare har kunnat behandlas med strålbehandling vid Cancercentrum. Samtidigt utvidgar vi de behandlingsalternativ som cancerpatienterna har tillgång till överallt i Finland."

Onödig exponering för strålning ner till minimum i riskområden

Den nya apparaten gör det möjligt för läkarna att göra ännu noggrannare strålbehandlingsplaner för patienten. Tekniken kombinerar både magnetundersökning och strålbehandling.

"Genom att kombinera dessa kan läkarna ge strålbehandling med noggrannare behandlingsmarginaler än tidigare och undvika onödig exponering för strålning hos patienter i särskilt sårbara och riskfyllda organ", säger Tenhunen.

Noggrannare stråldos medför även mindre antal behandlingar, eftersom en större dos kan ges till objektet på en gång. Även frisk vävnad sparas och kritiska områden kan undvikas noggrannare. Apparaten används för behandling av många typer av fasta tumörer, särskilt i buk- och bäckenområdet.

HUS Cancercentrum är Finlands största och mångsidigaste centrum för cancervård som sköter strålbehandlingstjänster i Nyland. Cancercentrum är också känd för sin moderna teknik.

Feedback

Hittade du vad du sökte?