Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.4.2024 15.00

Nekrotiserande fasciit beror inte alltid på en bakterie utan på en kombination av en vävnadsskada och en genetisk defekt

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • HUS
  • Helsingfors universitet

Enligt en studie som letts av finländska forskare kan livshotande nekrotiserande fasciit, det vill säga bindvävshinneinflammation som leder till nekros, bero på en genetisk defekt. Forskningsresultaten ger hopp om ny effektiv behandling av sjukdomen för att kunna undvika upprepade operationer och amputationer.

Lääkärit leikkaussalissa

Nekrotiserande fasciit behandlas med antibiotika och omedelbar kirurgisk behandling. Vävnadsdöd till följd av den kraftiga inflammationsreaktionen är dock svår att stoppa och patienterna blir upprepade gånger tvungna att genomgå akuta operationer. 

Nekrotiserande fasciit är mjukdelsinfektioner som snabbt leder till vävnadsnekros. I huvudstadsregionen får cirka 50 patienter årligen sjukhusvård på grund av sjukdomen.

Sjukdomen behandlas med antibiotika och omedelbar kirurgisk behandling. Vävnadsdöd till följd av den kraftiga inflammationsreaktionen är dock svår att stoppa och patienterna blir upprepade gånger tvungna att genomgå akuta operationer. Nekrotiserande fasciit kan leda till att man snabbt tvingas amputera till exempel extremiteter hos en person som tidigare varit frisk.
 

Den genetiska defekt som aktiverar inflammationen har lokaliserats


Svåra fasciiter har tidigare ansetts vara inflammationer orsakade av så kallade köttätande bakterier (mördarbakterier). Redan tidigare har samma finländska forskare hittat en form av fasciit som bryter ut genom samverkan av en rutinåtgärd eller vävnadsskada och en genetisk defekt i patientens arvsmassa. Då överreagerar kroppen på vävnadsskadan och orsakar en inflammation. Bakterier hittas inte alltid eller så har infektionen liten betydelse.


Forskare har hittat en genetisk defekt som aktiverar inflammationen i genen NFKB1 hos tre finländska och tre utländska barn- och vuxenpatienter som haft svår fasciit. NFKB1 är en av de viktigaste generna som reglerar immunförsvarets funktion. 


I studien klarlades mekanismen för hur en genetisk defekt orsakar en överdriven och våldsam inflammationsreaktion. Hos patienterna hade en lindrig skada, kirurgisk åtgärd eller infektion utlöst en okontrollerbar inflammationsreaktion som ledde till en svår inflammation i de djupa vävnaderna. Immuncellerna hos patienterna som bar på den genetiska defekten utsöndrade stora mängder signalsubstanser som hade en kraftig pro-inflammatorisk effekt.


Antireumatiska läkemedel hjälper mot inflammationen


Flera av patienterna som deltog i studien har redan fått vård med läkemedel som förhindrar immunsystemets funktion. Det har minskat inflammationen betydligt och förhindrat att sjukdomen framskrider och återkommer.


”Genom nya genediteringstekniker kunde vi klarlägga inflammationsreaktionens karaktär och de mekanismer som bidrar till att den genetiska defekten orsakar en kraftig inflammationsreaktion. Överdriven inflammation kan vi dämpa med moderna antireumatiska läkemedel. En del av patienterna har på grund av den kraftiga inflammationen redan fått antiinflammatoriska läkemedel med mycket lovande resultat”, säger studiens ledande forskare professor Kari Eklund från HUS Inflammationscentrum.


”Om fynden bekräftas, är det viktigt att i fortsättningen klarlägga huruvida en medicinering riktad mot de signalsubstanser som nu upptäckts även hjälper i behandlingen av andra nekrotiserande fasciiter.” 


I följande fas avser forskningsgruppen ta reda på hur många som drabbats av fasciit kan konstateras ha en genetisk riskfaktor för sjukdomen.


I studien som leddes av HUS forskare deltog också forskare från Helsingfors universitet, Institutet för bioteknik, Uleåborgs universitetssjukhus, Uleåborgs universitet, instituten för molekylärmedicin i Finland och Norge samt forskare från Argentina, Storbritannien och Tyskland.

Cell Reports Medicine 2024. Truncating NFKB1 variants cause combined NLRP3 inflammasome activation and type I interferon signaling and predispose to necrotizing fasciitis. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.