Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.1.2022 14.20

Nativiteten fortsatte att öka i Nyland – antalet förlossningar ökade med 9,6 procent

Nyckelord:
  • Esbo sjukhus
  • HUS
  • Hyvinge sjukhus

Under 2021 ökade antalet förlossningar inom Nyland med 1518 jämfört med året innan. Tillväxten verkar avta under den kommande våren. HUS tar hand om förlossningar på sina fyra sjukhus: Kvinnokliniken, Esbo, Hyvinge och Lojo.

Vauvakuvituskuva.

Nativiteten fortsatte att öka även under 2021. Antalet förlossningar under 2020 var 15 753, medan antalet under 2021 var 17 271. Jämfört med året innan var ökningen 9,6 %.

På HUS sjukhus föddes 17 506 spädbarn, varav 9373 föddes på Kvinnokliniken, 4558 på Esbo sjukhus, 2170 på Hyvinge sjukhus och 1405 på Lojo sjukhus.

Det föddes 232 tvillingar, varav 201 på Kvinnokliniken, 14 på Esbo sjukhus och 17 på Hyvinge sjukhus. På Kvinnokliniken föddes fem trillingar.

Antalet förlossningar ökade särskilt på Hyvinge sjukhus (+ 15,4 %) och Lojo sjukhus (+ 21,9 %). På Kvinnokliniken var ökningen 8,3 % och på Esbo sjukhus 6,5 %. Av förlossningarna inom Nyland vårdades 79,4 % på Kvinnokliniken och Esbo sjukhus.

22 procent av alla förlossningar på HUS var kejsarsnitt. I huvudstadsregionen var andelen 23 procent. På Hyvinge och Lojo sjukhus genomfördes under sommaren och början av hösten även kejsarsnitt som hade planerats ske på Kvinnokliniken.

Nativitetsökningen håller på att avta

Nativiteten började öka 2020, under den första coronavåren. Enligt Seppo Heinonen, direktör för HUS kvinnosjukdomar och förlossningar, verkar samhälleliga fenomen ha en stor inverkan på nativiteten. Det är dock svårt att förutsäga i vilken riktning och hur mycket dessa samhälleliga förändringar påverkar.

"Enligt de beräknade tiderna avstannar nativitetsökningen och återgår till nivån innan pandemin redan under den kommande våren", konstaterar Heinonen.

Mera information för media:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Nyheten uppdaterats 20.1. Det totala antalet födda barn och kejsarsnitt har korrigerats.

Feedback

Hittade du vad du sökte?