Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 3.4.2023 12.03

Mika Laine till direktör för Hjärt- och lungcentrum

Nyckelord:
  • Hjärt- och lungcentrum
  • hjärtsjukdomar
  • lung- och matstrupskirurgi

Specialistläkare inom kardiologi och internmedicin, docent Mika Laine, har valts till ny direktör för Hjärt- och lungcentrum från och med 1.4.

Mika Laine

Laine har tidigare verkat som överläkare och administrativ överläkare vid HUS Hjärtstation. Han är också ordförande för föreningen Suomen Kardiologinen Seura.  

"Nästan 800 topproffs arbetar vid Hjärt- och lungcentrum. Vår styrka är högklassig medicinsk kompetens och forskning. HUS är också en betydande utbildare av läkare och sjukskötare, " berättar Laine.  

"I den nya social- och hälsovårdsmodellen är det viktigt att resurserna används till sjukvård med effektiv verkan. Vi har en lång tradition av vård som grundar sig på vetenskaplig forskning och evidens. Jag anser att det är viktigt att den medicinska forskningens och utbildningens ställning tryggas även i fortsättningen." 

Vid Hjärt- och lungcentrum vårdas patienter med hjärt-, lung- och matstrupssjukdomar. Enheten ansvarar för hela Finlands hjärt- och lungtransplantationer och hjälppumpsprogrammet samt för Estlands hjärttransplantationsprogram. Dessutom behandlas sällsynta och krävande medfödda bröst- och hjärtfel samt andningsförlamningspatienter centraliserat vid enheten.  

Hjärt- och lungcentrum ansvarar för specialistvården inom kardiologi och lungsjukdomar i Nyland. Verksamhet ordnas förutom i huvudstadsregionen även i Borgå, Lojo, Raseborg och Hyvinge. Laine betonar vikten av ett gott samarbete mellan primärvården och specialistvården. 

"Fungerande vårdkedjor är hörnstenen i detta samarbete. Digitala tjänster erbjuder också nya möjligheter att effektivisera verksamheten." 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.