Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 2.6.2023 08.20

Medicinering med blodförtunnande läkemedel är bra att påbörja snabbare efter en hjärninfarkt hos personer som lider av förmaksflimmer

Nyckelord:
  • aivoinfarkti
  • HUS
  • Neurocentrum

En snabbare påbörjad medicinering med blodförtunnande läkemedel än brukligt efter en hjärninfarkt kan minska risken för en ny infarkt hos patienter som lider av förmaksflimmer. HUS medverkade i en internationell multicenterprövning som publicerades i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, NEJM.

En tidigare påbörjad medicinering med blodförtunnande läkemedel, det vill säga antikoagulationsbehandling, än nuvarande rekommendationer är trygg för patienter som lider av förmaksflimmer och drabbats av hjärninfarkt. Enligt den prövning som publicerats i tidskriften NEJM minskar en tidigare påbörjad läkemedelsbehandling också risken för en ny hjärninfarkt, men ökar inte blödningsrisken. 

Största delen, det vill säga cirka 80 procent av alla cirkulationsstörningar i hjärnan beror på tromboser. En femtedel av dem beror på blodproppar som kan bildas i hjärtats förmak hos personer som lider av förmaksflimmer. Upp till fem procent av dem som är över 65 år har förmaksflimmer som märks i form av oregelbunden puls. Risken för blodproppar minskas med blodförtunnande läkemedel, men tidpunkten för att påbörja medicineringen bör övervägas noggrant. En för tidigt påbörjad medicinering kan öka patientens blödningsrisk. 

I den internationella multicenterprövningen deltog 2 013 patienter som lider av förmaksflimmer och som drabbats av hjärninfarkt. Prövningen omfattade patienter från 15 olika länder. I prövningen deltog också patienter som vårdats på HUS forskningsenhet för cirkulationsstörningar i hjärnan vid Mejlans. Patienterna fick blodförtunnande läkemedel randomiserat, antingen enligt nuvarande vårdpraxis eller enligt en tidigare påbörjad medicinering. 

En tidigt påbörjad medicinering med blodförtunnande läkemedel innebar att medicineringen påbörjades redan inom två dagar efter en lindrig eller medelsvår hjärninfarkt eller inom 6–7 dagar efter en svår hjärninfarkt. De patienter vars medicinering påbörjades tidigt jämfördes med den grupp där medicineringen påbörjades enligt nuvarande praxis inom 3–4 dagar efter en lindrig hjärninfarkt, 6–7 dagar efter en medelsvår hjärninfarkt eller 12–14 dagar efter en svår hjärninfarkt. 

"Enligt vår prövning minskade en tidigare påbörjad läkemedelsbehandling risken att drabbas på nytt, men ökade inte risken för komplikationer”, berättar överläkare, docent Daniel Strbian från HUS Neurocentrum. 

 

Ursprunglig artikel 

Fischer U, et al. Early versus Late Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. NEJM 2023; DOI: 10.1056/NEJMoa2303048 

 

Mera information för media:

Kontaktuppgiftertill HUS medietjänst 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.