Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.1.2019 13.20

Meddelande till patienter angående samband mellan bröstimplantat och anaplastiskt storcellslymfom

De senaste dagarna har nyheterna rapporterat om samband mellan texturerade (skrovliga) bröstimplantat och den sällsynta tumörformen anaplastiskt storcellslymfom (Breast Implant Associa-ted Anaplastic Large Cell Lymphoma, BIA-ALCL). 

HUS beslutade hösten 2018 att tillsvidare inte operera in texturerade implantat, och även andra sjukvårdsdistrikt har gått in för liknande riktlinjer för vårdpraxis.

I Finland har användningen av implantat med texturerad yta varit vanlig i 30 år, både inom den offentliga och privata sektorn, eftersom de ansetts vara säkra för hälsan. Den skrovliga ytan hindrar implantatet att flytta på sig efter operationen. Uppgiften om att över 650 kvinnor runt om i världen och åtta kvinnor i Finland med inopererade implantat har konstaterats ha detta ”bröstimplantatlymfom” har fått yrkesfolk att ändra praxis.

En sällsynt sjukdom

Det finns inga exakta siffror på risken och förekomsten av BIA-ALCL – i publicerade rapporter varierar uppskattningarna mellan 1:1000 och 1:100 000 vid texturerade implantat. Det är fortfarande en sällsynt sjukdom med oklar uppkomstmekanism. Ett typiskt symptom är en vätskeansamling kring implantatet, vil-ket leder till svullnad av bröstet, och/eller fynd av lokal förtjockning i kapseln runt implantatet. En liten del har uppvisat rodnad eller utslag på bröstets hud. Hos de flesta har sjukdomen konstaterats i ett tidigt skede och framgångsrikt behandlats genom att implantatet och implantatkapseln i sin helhet avlägsnats. En del av patienterna har fått behandling med cancerläkemedel och/eller strålbehandling. Det finns tillsvidare begränsat med uppföljningsdata efter behandling av ”bröstimplantatlymfom”, men utifrån nuvarande kunskap är totalprognosen god.

BIA-ALCL är inte bröstcancer (carcinom), inte heller känner man till att bröstimplantat skulle öka risken för bröstcancer.

- Vi vill lugna patienter med texturerade implantat, som oroats av nyheterna den senaste tiden. Om bröstet är symptomfritt finns det ingen anledning till oro. Regelbundna kontroller (utöver bröstcancerkontroller) är inte nödvändiga för symptomfria patienter, och man behöver inte avlägsna implantat för säkerhets skull, säger Tiina Jahkola, avdelningsöverläkare inom plastikkirurgi vid HUS. 

Alla patienter med inopererade implantat informeras vid kontrollbesök om risken för detta möjliga men sällsynta ”bröstimplantatlymfom”.

När aktuellt med undersökning?

Om ett implantatbröst uppvisar symptom uppmanas patienter kontakta den enhet som opererat in implantaten, inom HUS Plastikkirurgiska kliniken eller Bröstkirurgiska enheten. Man kan också söka sig till undersökningar via primärvården, dvs. den egna hälsocentralen, via  företagshälsovården eller privat.

Om ett implantatbröst uppvisar svullnad, förhårdnader eller hudförändringar är det skäl att söka sig till undersökningar. Ett typiskt första symptom på detta sällsynta lymfom är en exceptionell vätskeansamling, vars aspirationsvätska kan användas för att fastställa diagnosen. Mycket vanligare orsaker till symptom på grund av bröstimplantat (smärta, svullnad, förhårdnad, fel läge) är emellertid tilltagande kapselbildning runt implantatet eller att det gått sönder. Det är alltid skäl att undersöka en knöl eller andra symptom i bröstet för att kontrollera att det inte är bröstcancer.

Utredning av bröst som uppvisar symptom innefattar klinisk och radiologisk undersökning. Läkarens kliniska undersökning är att granska och känna på brösten samt känna på lymfkörtlarna. De bilddiagnostiska undersökningarna är mammografi och ultraljudsundersökning samt vid behov magnetröntgen som komplettering. Om något avvikande konstateras i undersökningarna tar radiologen nålprov från bröstet och aspirerar eventuell vätska i sin helhet för att få tillräcklig mängd av eventuella lymfomceller för vidare diagnostik.

Studier på implantat utförs nu intensivt på olika håll i världen. HUS följer aktivt forskningen och kommunikationen kring dessa frågor.

För mera information:

Plastikkirurgiska polikliniken i Tölö, tfn 09 471 87461 (må-fre kl. 9.30-10.30)

Plastikkirurgiska polikliniken vid Jorv, tfn 09 471 83 260 (må–fre kl. 8.30-9.30), jorvi.plastpkl@hus.fi

Bröstkörtelkirurgiska polikliniken vid Kirurgiska sjukhuset, tfn 09 471 76328 (må-fre kl. 13-15).

Bifogat Valviras meddelande

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.