Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.4.2024 07.30

Legionellabakterier hittades i kranvattnet vid Hyvinge sjukhus - inga infektioner har konstaterats

Nyckelord:
  • Hyvinge sjukhus

I proverna från vattenkranarna på förlossningsavdelningen vid Hyvinge sjukhus har man vid egenkontroll hittat en mängd legionellabakterier som överskrider gränsvärdena. En av förlossningssalarna används inte, annars fortsätter förlossningsverksamheten som vanligt. Inte en enda legionellainfektion har konstaterats i anknytning till fynden.

Hyvinge sjukhus huvudentré.

Legionellabakterier har hittat i vattenkranarna på förlossningsavdelningen i två förlossningssalar och i ett observationsrum. Dessa lokaler är tills vidare ur bruk. På sjukhuset har man tagit i bruk ersättande lokaler för förlossningar, en förlossningssal och ett observationsrum. Förlossningsverksamheten fortsätter normalt på sjukhuset.

Korrigerande åtgärder vidtogs genast när undersökningsresultaten blev klara. HUS Fastigheter Ab ansvarar för utredningsarbetet och för korrigerande åtgärder tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd och miljö- och hälsoskyddet i Hyvinge.

Legionellabakterien smittar inte genom mat eller dryck och den smittar inte mellan människor. Hos människan kan de orsaka infektioner när de förångas i andningsluften.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.