Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 1.3.2024 13.34

Kundparkeringen på Hyvinge och Lojo sjukhusområden blir avgiftsbelagd från och med den 6 mars 2024

Nyckelord:
  • Hyvinge sjukhus
  • Lojo sjukhus

År 2023 beslutade HUS-sammanslutningen att parkeringsverksamheten i princip ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kundparkeringen vid Hyvinge och Lojo sjukhus blir avgiftsbelagd den 6 mars 2024.

Hyvinge sjukhus huvudentré.

Hyvinge sjukhus huvudentré.

Utgifterna för parkeringsverksamheten omfattar till exempel ökade kostnader för parkeringsområden och -anläggningar, underhåll, skötsel och renoveringar samt ökade finansieringskostnader.  

På sjukhusområdena i Hyvinge och Lojo har man förberett avgiftsbelagd parkering genom att installera trafikmärken och parkeringsautomater samt genom att förbereda idrifttagningen av parkeringssystemet. På de andra stora sjukhusområdena inom HUS är parkeringen redan avgiftsbelagd. 

Parkeringsverksamheten vid parkeringsanläggningar och -områden som ägs av HUS sköts av HUS Fastigheter Ab. 

HUS-sammanslutningens beslut den 13 februari 2023 (på finska). 

På HUS Fastigheters webbplats finns prisinformation och anvisningar för parkering (på finska). 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.