Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.8.2023 11.37

Kampanjen Voit vielä valita (Du kan fortfarande välja) påminner unga om att det är livsfarligt att klättra upp på tågtak

Nyckelord:
  • Brännskadecentrum
  • brännskador
  • intensivvård

I genomsnitt dör 1–2 unga i Finland varje år på grund av att de klättrar upp på tågtak. Kampanjen Voit vielä valita (Du kan fortfarande välja) påminner ungdomar om att göra ett annat val, eftersom det är livsfarligt att klättra upp på tågtak. Kampanjen har genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Trafikledsverket, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK och HUS. Kampanjen har också fått projektfinansiering från STEK ry.

Syftet med kampanjen är att påverka ungdomars beteende på bangårdar och i närheten av tåg. Även klättring i järnvägsnätets stolpar innebär livsfara. I genomsnitt dör 1–2 personer i Finland varje år på grund av att de klättrar upp på tågtak. Dessutom inträffar allvarliga skador vid liknande olyckor.

Skadorna är vanligtvis långvariga och svåra att behandla. På riksnivå har behandlingen av brännskador centraliserats till HUS brännskadecentrum på Jorvs sjukhus. Direkta kostnader för behandling av skadorna vid HUS för vård på en intensivvårds- och vårdavdelning varierar från tiotusentals euro till en miljon euro. Dessutom ökar kostnaderna till följd av fortsatt vård på hemorten och Brännskadecentret. Kostnaderna som invaliditet medför är ofta flera gånger högre än kostnaderna i början. Skadan påverkar på många sätt en ung persons liv och hur personen klarar sig i vardagen.

”El dödar, klättra inte upp på tågtak”

Det är uppenbart att det ännu inte finns tillräckligt med information om riskerna med eltåg och elektrifierade spår, eftersom olyckor fortfarande inträffar varje år. Offren i olyckorna är oftast unga vuxna. Dessutom ökar antalet ungdomar i riskåldern ständigt. Kampanjens budskap är tydligt: el dödar, klättra inte upp på tågtak.

”Spänningen på elektrifierade spår och tågtak kan vara upp till hundra gånger större än den i hemmets vanliga eluttag. El kan också så att säga hoppa från kontaktledningarna, så att bara gå nära dem är livsfarligt. Man har över huvud taget inget att göra på järnvägsområdet, det är farligt och även förbjudet enligt lag att röra sig på spåren eller i omedelbar närhet av dem”, säger Marko Tuominen, ledande sakkunnig inom järnvägssäkerhet vid Trafikledsverket.

Mer omfattande påverkan genom samarbete

Kampanjen försöker nå unga på TikTok och YouTube i så stor omfattning som möjligt. Kampanjvideon visas också på de sociala kanalerna för Tukes, Trafikledsverket, SPEK och HUS. Kampanjen har finansierats av STEK ry, som genom insamling, produktion och spridning av information främjar säkerhet och tillförlitlighet vid elanvändning, elektriska energieffektivitetslösningar samt smart elanvändning.

”Med en ny kampanjvideo framhävs i synnerhet de ungas eget omdöme i närheten av spår och tåg samt möjligheten att förebygga olyckor genom att hålla sig borta från tågtak. Kampanjen har utarbetats i samarbete mellan flera aktörer, eftersom klättrandet på tågtak orsakar omfattande konsekvenser för såväl järnvägsnätets funktion som hälso- och sjukvården”, säger Anu von Lode, kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och kemikalieverket. 

Skip video

Statistik: Personer som dött i elolycksfall (på finska)

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.