Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 29.12.2022 09.43

Intensivvårdskapaciteten för barn och samarbetet mellan universitetssjukhusen bör ökas

Nyckelord:
  • HUS
  • KYS
  • hjärtkirurgi för barn

Som en korrigerande åtgärd för den rådande kritiska situationen inom intensivvården föreslår en nationell arbetsgrupp en ökning av intensivvårdskapaciteten för nyfödda kirurgiska patienter vid HUS. Detta möjliggörs genom att riskföderskor i fortsättningen flyttas från huvudstadsregionen till andra universitetssjukhus för att föda.

Lasten sydänkirurgia_  Copyright @HUS Ville Männikkö.jpg

Hjärtkirurgi och intensivvård för barn Copyright @HUS Ville Männikkö

Den nationella arbetsgrupp som inledde sitt arbete i oktober har utrett den nuvarande kapaciteten för intensivvården av barn och behovet av eventuell extra kapacitet per universitetssjukhus. Målet är att säkerställa den nationella operativa beredskapen för intensivvården av barn i alla situationer som hotar intensivvårdens tillräcklighet, såsom epidemier och krissituationer.

HUS neonatala intensivvårdsavdelning har beredskap att i större omfattning än för närvarande sköta postoperativ intensivvård. Förutsättningen är att riskföderskor vid HUS flyttas från huvudstadsregionen till andra delar av landet.

Logistiskt sett skulle det vara möjligt att flytta föderskorna till universitetssjukhusen i Åbo (ÅUCS) och Tammerfors (TAYS) efter att man ökat intensivvårdskapaciteten för nyfödda på sjukhusen i fråga. Det finns planer på att inrätta två extra platser på intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid såväl ÅUCS som TAYS. Från Eksotes område hänvisas föderskorna till Kuopio (KYS) om de inte har ett särskilt behov av vård vid HUS.

"Såväl den nationella försörjningsberedskapen som Nya barnsjukhuset skulle dra nytta av stödsjukhusen, som skulle ta sig an en vald del av de uppgifter som vi för tillfället ansvarar för. Samtidigt ökar mandet ömsesidiga utbildningssamarbetet mellan våra universitetssjukhus", säger Jukka Salminen, ordförande för intensivvårdsgruppen och linjedirektör för barnkirurgi vid HUS.

För att upprätthålla försörjningsberedskapen och kompetensen är lösningen att skapa en stig för systematisk vidareutbildning för sjukskötare och specialläkare inom intensivvården och intensivvårdsmedicin.

"Vi utreder för närvarande också möjligheten att köpa tjänster från andra nordiska universitet att utföra hjärtoperationer på barn. Problemet är visserligen också hos dem den rådande bristen på skötare", berättar Salminen.

I Finland finns det totalt 150 intensivvårdsplatser för barn. För närvarande kan barn dock endast vårdas på 132 intensivvårdsplatser. Av dessa är 98 platser avsedda för nyfödda och 34 platser för större barn. En betydande del av intensivvårdsplatserna är stängda på grund av bristen på vårdpersonal.

Lösningen kräver gemensamt ansvar av beslutsfattarna

HUS intensivvårdsenheter behöver finansiering för minst tre år. Det omedelbara finansieringsbehovet ska riktas till rekrytering av sjukskötare och motivationstillägg. Inrättandet av nya intensivvårdsplatser på andra håll i landet med försörjningsberedskapen som grund kräver att kostnaderna för dem täcks genom tilläggsfinansiering. Utbildningsvägen för intensivvårdare av barn är en permanent tilläggskostnad.

"Den nu utförda utredningen erbjuder en hållbar väg på vilken vi kan återställa intensivvården i hela Finland. Samhället bär ett stort ansvar i frågan. Situationen kräver solidaritet och beslutsamhet av beslutsfattarna. Det årliga finansieringsbehovet på cirka 5 miljoner euro som ska riktas till universitetssjukhusen för att trygga intensivvården är mycket måttligt i förhållande till hur betydande frågan är", sammanfattar Jari Petäjä, direktör för Sjukdomar för barn och unga vid HUS.

På HUS Nya barnsjukhus vårdas barn som behöver den mest krävande intensivvården i Finland. Till sjukhuset har hjärtkirurgi och organtransplantationer för barn från hela Finland centraliserats lagstiftningsmässigt. Centraliseringen är en samnordisk linje, med vilken man har kunnat garantera utmärkta resultat i fråga om vård av sällsynta defekter och sjukdomar.

Det är fråga om en nationellt kritisk enhet som erbjuder specialkompetens och som sjuka barn är beroende av att fungerar. Endast en tredjedel (33 procent) av intensivvården riktas till barn i HUS-distriktet och två tredjedelar (67 procent) riktas till barn från andra sjukvårdsdistrikt.

Det faktum att intensivvården inte är tillräcklig har lett till att det bildats köer till de hjärtkirurgiska operationerna. I operationskön till Nya barnsjukhuset finns 110 hjärtbarn. Av dem har 50 patienter köat i mer de 180 dygn som avses i den lagstadgade vårdgarantin. På grund av den kritiska situationen inom intensivvården gjorde HUS i oktober en egenkontrollsanmälan till regionförvaltningsverket och Valvira samt informerade social- och hälsovårdsministeriet om detta.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.