Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.5.2021 07.59

Insättning av pacemaker som korrigerar långsam hjärtfrekvens inleds på Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • Hjärt- och lungcentrum
  • kardiologi

Insättning av permanent pacemaker vid långsam hjärtfrekvens inleds på Hyvinge sjukhus torsdagen 6 maj. Tidigare har insättningen av pacemakers för patienter som tillhör Hyvinge sjukvårdsområde gjorts på Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Lahtis eller Pejas sjukhus i Vanda.

Inledandet av insättningen har föregåtts av en intensiv och lång beredning under flera år. 

”Fina lokaler, en ny apparat och ett entusiastiskt team är redo att ta emot patienter”, säger avdelningsöverläkare Sirpa Juhela som har haft en central roll i arbetet med förberedelserna.

Hyvingeborna får mer omfattande kardiologiska tjänster

Verksamheten kommer igång gradvis och i början görs pacemakerinsättningar en gång per vecka. På hösten strävar man till att utvidga verksamheten för insättning. Kardiologin vid Hyvinge sjukhus och HUS Hjärt- och lungcentrum samarbetar intensivt kring detta. Kardiolog Mikko Mäkelä gör insättningarna tillsammans med ett utbildat team.

Direktören för sjukvårdsområdet Raija Kontio anser att det nya området är mycket viktigt för både Hyvinge sjukhus och de cirka 200 000 invånarna som sjukhuset ansvarar för.

”Med den nya verksamheten får Hyvinge sjukhus en bredare profil och befolkningen får mer täckande kardiologiska tjänster på det egna sjukhuset”, tillägger direktören för den medicinska resultatenheten Terhi Martikainen.

Det blir smidigare för patienterna att få vård

Verksamheten inleds med insättning av pacemaker vid långsam hjärtfrekvens, men avsikten är även att inleda angiografiverksamhet vid Hyvinge sjukhus. Ett fullständigt angiografilaboratorium ingår i HUS investeringsprogram för åren 2023–24.

Tillgången till åtgärden blir smidigare för patienterna när Hyvinge inleder sin egen verksamhet.

”Det här är en ny ypperlig inledning för att finslipa vårdkedjan för hjärtpatienter i Hyvinge. Tillgången och tillgängligheten till service förbättras avsevärt vilket är utmärkt ur patienternas synvinkel”, gläder sig verksamhetsdirektören för Hjärt- och lungcentrum Antti Vento.

Enligt Vento måste HUS område förstärkas på grund av den ökande konkurrensen.

”Nuvarande praxis med distansarbete ökar invånarnas koncentration till Nylands kranskommuner. Vi kommer inte att lida av patientbrist i framtiden heller även om utvecklingen tar enorma steg”, konstaterar Vento.