Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.12.2022 08.15

Insamling av forskningsprover från personer med långtidssymtom efter covid-19 inleds

Nyckelord:
  • Horizon Europe
  • corona
  • coronavirus

Konsortiet som leddes av HUS fick betydande EU-finansiering för forskning i långtidssymtom efter covid-19. Mekanismen för långtidssymtom utreds på HUS Poliklinik för långtidssjuka efter covid-19, där man har börjat samla in forskningsprover.

koronaviruksia

 

Konsortiet som leddes av HUS fick betydande EU-finansiering för forskning i långtidssymtom efter covid-19. Mekanismen för långtidssymtom utreds på Polikliniken för långtidssjuka efter covid-19. 

”Vi fick just forskningstillstånd för att inleda insamlingen av undersökningsprover på vår poliklinik. I vår forskning tas blodprov av patienterna som skickas till Helsingfors Biobank samt till laboratorier i Estland och Tyskland. Forskarna vid HUS och Helsingfors universitet analyserar provernas koagulations- och immunologiska faktorer”, berättar Helena Liira, överläkare vid polikliniken. 

Med hjälp av avföringsprover strävar man efter att utreda hur mikrobiom i avföringen kan påverka uppkomsten av långvariga symtom efter coronavirusinfektion och om virusdelar finns kvar i tarmen. Ryggmärgsvätska samlas in från patienter med neurologiska symtom samt från kontrollpatienter som genomgår ortopedisk operation. I ryggmärgsvätskan söker man olika immunologiska faktorer som skulle kunna förklara uppkomsten av symtomen. 

I kohortstudien är prognosen för tillfrisknande bra 

På polikliniken utreds långtidssymtomens mekanismer och rehabiliteringsmetoder även genom kohort- och registerstudier samt genom interventions- och uppföljningsstudier. I den kliniska kohortstudien undersöks prognosen för funktionsförmågan och livskvaliteten. 

”I vår kohortstudie söker vi information om prognosen för symtomen och de faktorer som påverkar dem. Vi följer md hur funktionsförmågan och livskvaliteten hos en patient med långvariga symtom utvecklas under uppföljningsperioden på ett år. Patienternas prognos för tillfrisknande ser bra ut”, berättar Liira. 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.