Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.6.2023 08.53

Indiska arbetstagare rekryterades till Kymmenedalens centralsjukhus laboratorium

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • laboratorium
  • Kymenlaakson keskussairaala

De sex indier som anlänt till Finland i början av juni är bioanalytiker till utbildningen och de har flera års erfarenhet av laboratoriearbete.

Kuusi intialaista bioanalyytikkoa sinisissä työvaatteissa. Vieressä suomalainen työntekijä valkoisessa takissa.

Vid sidan arbetet avlägger bioanalytikerna den fortbildning som krävs av Valvira. Efter att de fått yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården av Valvira, fortsätter biolanalytikerna sitt jobb som legitimerade laboratorieskötare vid Kymmenedalens centralsjukhus laboratorium för klinisk kemi. Fortbildningen ordnas av Metropolia AMK och under den arbetar indierna som arbetspar med en utexaminerad ansvarig laboratorieskötare.

”Längden på fortbildningen är individuell men beräknas pågå mellan ett halvt och ett år”, berättar överskötare Kim Engbers. Han har ansvarat för rekryteringsprojektet vid Diagnostikcentrum, där indierna arbetar.  

Rekryteringsprocessen för de bioanalytiker som nu anlänt till Finland slutfördes redan i början av 2022. Efter det påbörjade de som valts ut studier i finska. Senare har alla klarat språkutbildningens grundnivå A2.1 med utmärkta vitsord och fortsatt språkstudierna enligt plan. Målet är språkkunskaper på B-nivå, det vill säga åtminstone fungerande baskunskaper. 

”Indiernas språkkunskaper är nu på en sådan nivå att vi i princip kan hålla introduktionen på finska.”  Dock använder vi vid behov engelska som stödspråk”.

Språkstudierna fortsätter i Finland som en del av fortbildningen, i vilken laboratorieterminologi på finska ingår.

Även arbetsgemenskapen och de anländande personernas familjer får stöd

Vissa av bioanalytikerna tar också med sina familjemedlemmar till Finland. Man vill stöda även familjemedlemmarnas anpassning till Finland och hjälp erbjuds till exempel genom att ordna med arbete för maken eller makan eller med att ordna dagvårdsplatser för barnen. 

Man har också velat stöda arbetsgemenskapen då det gäller att ta emot indierna och gemenskapen har fått utbildning i hurudana kulturskillnader det finns mellan Finland och Indien rent allmänt och i arbetslivet. 

”Med utbildningen ville vi stöda en så smidigt start som möjligt på det gemensamma arbetslivet. ”En del av bioanalytikerna har arbetat utanför Indien, vilket säkert är till hjälp när det gäller att anpassa sig till den nya situationen”, säger Engbers.

Ursprungligen skulle indierna anlända till Finland i början av 2023.  Det tog ändå längre än väntat att sköta myndighetsärenden. Innan indierna kunde anställas måste till exempel en utredning om prövning av tillgång på arbetskraft göras. Det betyder att man utreder om det inom Europeiska unionens område finns tillgång till motsvarande arbetskraft. 

Under processen hann den beräknade ankomsttiden för indierna ändras ett par gånger.

”Jag är verkligen glad över att indierna äntligen är här och kan börja jobba samt påbörja fortbildningen”. 

Brist på laboratorieskötare i hela Europa

Ankomsten av indiska bioanalytiker till Finland är Diagnostikcentrums pilotprojekt för rekrytering från tredje länder. Projektet startade i början av 2022, då man kartlade innehållet i de indiska laboratorieutbildningarna. Barona har fungerat som Diagnostikcentrums samarbetspartner i projektet. Företaget hade tidigare erfarenhet av att till exempel rekrytera sjukskötare från tredje länder.

”På HUS har situationen varit speciellt dålig i Kymmenedalen och där speciellt i Kotka. Personal går i pension och nyutexaminerade börjar ofta jobba på annat håll i Finland.  Dygnet runt-laboratoriefunktionerna vid det jourhavande centralsjukhuset hotades redan av allvarlig överbelastning”, berättar Engbers.

Rekrytering av personal från Europa var inte ett realistiskt alternativ, eftersom det råder brist på bioanalytiker på hela kontinenten. Indien valdes ut som rekryteringsobjekt, eftersom där finns tillgång till arbetskraft inom laboratoriebranschen och Barona redan hade kontakter till Indien.  

”Om rekryteringarna visar sig vara lyckade, kan vi vid behov rekrytera mera arbetskraft från Indien. Nu koncentrerar vi dock oss på att bioanalytikerna som anlänt till Kotka integrerar sig bra i Finland och trivs i sitt jobb”. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.