Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.12.2021 10.10

I en screening upptäcktes överraskande många fall av artärbråck i hjärnan bland kvinnliga rökare

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • neurokirurgi

I en finländsk, nyligen publicerad screeningundersökning gjordes exceptionellt många fynd av artärbråck i hjärnan bland kvinnliga rökare. Det tyder på att upp till drygt tio procent av kvinnorna i åldern 50–60 år som rökt länge kan ha ett icke-rupturerat artärbråck i hjärnan.

Aivovaltimopullistuma eli aneurysma.

 Artärbråck, dvs. aneurysm, i hjärnan.

Artärbråck, dvs. aneurysm, i hjärnan är i allmänhet symtomfria, men kan orsaka en hjärnblödning under spindelvävshinnan, om de rupturerar. Detta är en typ av stroke som ofta bland människor i arbetsför ålder kan ge upphov till betydande sjukdomsprevalens eller dödsfall. Efter klimakteriet löper kvinnliga rökare en hög risk att drabbas av hjärnblödning under spindelvävshinnan. 

Hos biobankerna i Finland har man sparat högklassiga kohort- och befolkningsundersökningsdata, vilket gjorde det möjligt att tillsammans med THL Biobank kontakta kvinnliga rökare i åldern 50–60 år i Södra Finland. Av de personer som kallades genom Biobanken meddelade 50 att de frivilligt kan delta i världens första pilotundersökning med en screening av artärbråck i hjärnan i en bilddiagnostisk undersökning av hjärnblodkärlen för en grupp som löper risk för hjärnblödning, dvs. kvinnliga rökare som passerat klimakteriet. Slutligen deltog 43 kvinnor i den bilddiagnostiska undersökningen av hjärnblodkärlen, och hos fem av dessa konstaterades  ett artärbråck i hjärnan. Siffran är exceptionellt hög, eftersom den tyder på att upp till drygt tio procent av kvinnor som rökt länge kan ha ett icke-rupturerat artärbråck. I en befolkningsundersökning var motsvarande siffra två procent. 

"Det verkar finnas exceptionellt många fall av artärbråck i hjärnan bland kvinnor som har passerat medelåldern och rökt länge. Pilotundersökningen är liten, men resultaten anmärkningsvärda och oroväckande. En god nyhet är att största delen av artärbråcken fortfarande var små, och som behandling räcker det sannolikt att kvinnorna slutar röka och att man följer upp artärbråcken i avbildningar i stället för att operera dem eller behandla dem intravenöst", säger huvudforskaren, neurokirurgen Justiina Huhtakangas från HUS Neurocentrum och Helsingfors universitet. 

Enligt forskningsgruppen är fyndet betydande, om undersökningsresultatet kan verifieras i ett bredare undersökningsurval. 

"Vi har nyligen konstaterat att en hjärnblödning som orsakats av ett artärbråck i hjärnan (under spindelvävshinnan) är den tolfte vanligaste av alla dödsorsaker och den vanligaste typen av hjärnblödning bland kvinnor i medelåldern. Vi behöver dock ytterligare undersökningar för att verifiera denna observation och framför allt påvisa att en screening av dessa icke-rupturerade artärbråck bidrar till bättre hälsa bland kvinnor på lång sikt", säger initiativtagaren till undersökningen, neurokirurgins avdelningsöverläkare Miikka Korja från HUS Neurocentrum och Helsingfors universitet. 

Förutom att rökning är en betydande riskfaktor då det gäller hjärnblödningar och artärbråck i hjärnan är också de negativa konsekvenserna av rökning för hälsan i övrigt betydande. Av denna anledning främjas hälsan på många sätt om man slutar röka. Neurokirurgerna Huhtakangas och Korja förbereder en mer omfattande screeningundersökning, och preliminärt har många europeiska neurokirurgiska center anmält sitt intresse att delta.  

 

För mera information: 

Justiina Huhtakangas, 
neurokirurg, medicine doktor, 
HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors universitet
 

Ursprunglig publikation: 

Huhtakangas, Numminen, Pekkola, Niemelä, Korja: 

Screening of unruptured intracranial aneurysms in 50 to 60-year-old female smokers : a pilot study. Scientific Reports, 2021. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?