Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.4.2024 12.40

I automationslaboratoriet arbetar man dygnet runt

Nyckelord:
  • laboratorieskötare
  • laboratorium
  • HUS Diagnostikcentrum

I HUS automationslaboratorium är det liv och rörelse. Det är ett av Europas största laboratorier med verksamhet dygnet runt.

En laboratorieskötare placerar provrör i en maskin.

Laboratorieskötare Maria Värjönen njuter av sitt mångsidiga arbete i automationslaboratoriet. 

Automationslaboratoriet producerar närmare nio miljoner laboratorieresultat per år och av dem blir största delen klara inom ett dygn. 

Automationslaboratoriet fungerar också som undervisningslaboratorium som erbjuder studerande möjlighet att lära sig i en modern miljö.

Laboratorieskötarna säkerställer resultatens riktighet

I och med automation har behandlingen av prov blivit snabbare och mänskliga fel minskat betydligt. 

”Tack vare automation kan vi följa med provförloppet med en sekunds noggrannhet,” säger laboratorieskötare Maria Värjönen

Hon betonar att även om provens väg i laboratoriet huvudsakligen är automatiserad, har laboratorieskötarna en kritisk roll bland annat att granska och bedöma prov där automationsutrustningen observerar avvikelser. 

I laboratoriet arbetar utöver laboratorieskötare även kemister som säkerställer att resultaten är riktiga. 

”Vårt laboratorium betjänar både primärvården och den specialiserade sjukvården. Vi är med på vårdvägen för verkligt många patienter och jag upplever mitt arbete som meningsfullt, eftersom jag konkret kan bidra till vården av patienterna och samtidigt hjälpa dem att få en diagnos.

Automationslaboratoriets verksamhet innebär samarbete

Arbetet i automationslaboratoriet har också egna särdrag. Bland dem nämner Värjönen samordning av treskiftsarbete och fritid samt arbete med teknisk utrustning. Tekniken utvecklas hela tiden och av laboratorieskötarna krävs anpassningsförmåga i en föränderlig omgivning. 

”I vårt team finns verkliga proffs som har flera tiotals år av erfarenhet som laboratorieskötare. De tillför vårt team lång erfarenhet och vi yngre kan erbjuda hjälp till exempel i datatekniska frågor”, säger Värjönen. 

I laboratoriet arbetar utöver laboratorieskötare även servicepersonal från utomstående företag och de sköter underhållet av utrustningen. De är viktigt att sörja för kontinuerligt underhåll av utrustningen, eftersom den ska fungera klanderfritt.

Mångsidighet och en god arbetsgemenskap skapar trivsel

Värjönen har arbetat som laboratorieskötare från 2019. År 2020 flyttade hon till HUS automationslaboratorium. Hon fick först sommarjobb och sedan ordinarie anställning. 

Värjönens arbete i automationslaboratoriet omfattar kvalitetssäkring för prov, hantering av prov, att svara för utrustningen och kundservice per telefon. Värjönen njuter av sitt mångsidiga arbete och de utmaningar hon ställs inför. 

”Arbetet är intressant i och med att det är omväxlande. Utöver analytik får vi arbeta med provtagning på olika verksamhetsställen, vilket ger arbetsdagarna uppiggande variation”, säger Värjönen. 

Kunnandet och sammanhållningen inom arbetsenheten är en stor motivationskälla för henne.

 ”I automationslaboratoriet har alla möjlighet att utnyttja sina styrkor”. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.