Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 20.10.2022 09.58

HUS utvecklade en modell för Seri-stödcentren för personer som utsatts för sexuellt våld

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • Seri-stödcentret
  • Forskning om kvinnosjukdomar

På Seri-stödcentret får personer som utsatts för sexuellt våld psykiskt och socialt stöd samt hjälp med straffprocessen och att göra en brottsanmälan.

Nainen selin ja hoitaja.

HUS utvecklade en modell för Seri-stödcentren, som nu finns på 18 ställen i Finland.

Personer som utsatts för sexuellt våld har i många fall inte fått något stöd. Dessutom visade HUS Seri-stödcentrets halvtidsrapport att över hälften av personerna som utsatts för sexuellt våld tidigare har utsatts för våld och att dödligheten bland dem var tiotals gånger högre än bland personer i samma ålder.

HUS utvecklade en modell för stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, Seri-stödcenter, som nu finns på 18 ställen i Finland. På centren får personer som utsatts för sexuellt våld psykiskt och socialt stöd samt hjälp med straffprocesserna och att göra brottsanmälan.

Forskningsresultaten från Seri-projektet har utnyttjats

  • för att utveckla tjänsterna inom nätverket av Seri-stödcenter
  • för expertutlåtanden om revideringen av sexualbrottslagstiftningen,
  • för att utveckla det multiprofessionella samarbetet med bland annat polisen, sociala myndigheter, psykologer och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
  • för att stärka kamratstödsgrupperna och den juridiska rådgivningen.

Syftet med forskningsprojektet är att förebygga sexuellt våld, skydda dem som hör till riskgrupperna, minska offrens sårbarhet samt inrikta vård- och stödåtgärder på rätt sätt.

Mer information om Seri-undersökningen

I undersökningen deltog HUS, THL, Åbo Akademi, polisen och Åklagarmyndigheten
Projektchef: Riina Korjaamo, överläkare, MD, ansvarig läkare för Seri-stödcentret, HUS
Grundläggande information om projektet på sidan Utnyttja kunskapen
Halvtidsrapport för Seri-undersökningen

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.