Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 10.1.2022 14.57

HUS utbildning i gynekologiska cancersjukdomar beviljades kvalitetscertifikat

Nyckelord:
  • specialiseringsutbildning
  • gynekologiska cancersjukdomar
  • gynekologi

Certifikatet är Finlands första och är ett viktigt bevis på kvaliteten på HUS utbildning i gynekologisk onkologi.

HUS fortbildningsprogram för gynekologisk onkologi för specialistläkare har som första i Finland fått ESGO-kvalitetscertifikat.

Mikko Loukovaara, avdelningsöverläkare i gynekologisk onkologi, anser att certifikatet är särskilt viktigt för den stora cancercentralen, eftersom det är en garanti för utbildningens kvalitet. Ackrediteringen ger dessutom den finländska utbildningen synlighet.

ESGO-kvalitetscertifikatet har beviljats över hundra andra europeiska cancercentrum, men detta är Finlands första.

"Detta är nytt i Finland och HUS är det första universitetssjukhuset som fått certifikat. Vi är branschens vägvisare. Nu blir vi en del av ESGO-familjen ", säger Loukovaara.

HUS främsta styrka ansågs vara att det är Finlands största centrum för gynekologisk onkologi, vilket främjar upprätthållandet och utvecklingen av högklassig vård och utbildning. Utrymmena ansågs vara välutrustade och förutsättningarna att erbjuda tvärvetenskaplig vård var goda. Dessutom fick HUS beröm för mycket motiverade praktikanter och god gruppanda.

ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) är en europeisk takorganisation inom gynekologisk onkologi vars syfte är att främja vården av gynekologiska cancerpatienter samt forskning och utbildning inom området.

Mera information för media:

Mikko Loukovaara, avdelningsöverläkare polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst