Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.3.2023 12.22

HUS styrelses beslut: bokslutet för 2022 godkändes

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS

Också kvalitets- och patientsäkerhetsplanen samt renoveringen av Cancercentrum godkändes.

HUS styrelse godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 och sände den för godkännande till revisorerna och sammanslutningens stämma.

Verksamhetsåret 2022 var utmanande på grund av coronaviruspandemin, arbetsmarknadsläget inom kommunsektorn samt tillgången till personal, och därför halkade HUS efter med de operativa och ekonomiska målen. Styrelsen behandlade det preliminära bokslutet på sitt senaste möte den 6.3.2023.

På mötet godkändes även en kvalitets- och patientsäkerhetsplan för 2023 med målet att normalisera verksamheten och förbättra tillgången till vård.

För sammanslutningens stämma föreslås att projektplanen för den andra fasen av totalrenoveringen av den låga delen av Cancercentrum godkänns till ett maximipris på 12,2 miljoner euro. Kliniken för cancersjukdomar färdigställdes år 1962 och byggnaden är uppdelad i en låg del och ett torn.

Om övriga ärenden beslutade sammanslutningens styrelse enligt föredragning. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats.
https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

HUS styrelsemöte hölls den 27.3.2023. Följande möte hålls den 24.4.2023.

För mera information:

  • Verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi
  • Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi
  • Risto Rautava, sammanslutningens styrelseordförande, tfn. 040 504 5851

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.