Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.5.2022 16.04

HUS styrelses beslut 9.5.2022: Principerna för HUS organisationsförnyelse godkändes. Preciseringar i investeringsprogrammet.

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS

På HUS utvecklas ett enhetligt ledarskap

Ett av de viktigaste strategiska projekten 2022 som presenterades för HUS styrelse på mötet den 9.5.2022 är ”Säkerställandet av förutsättningarna för ledarskap och chefsarbete”. Syftet med projektet är att möjliggöra ett gott ledarskap i vardagen och chefsarbete för alla HUS-anställda. Projektet förtydligar chefens arbetsbeskrivning och strävar efter att öka personalens påverkansmöjligheter.

Bakom projektet ligger strukturella faktorer som identifierats i den nuvarande verksamheten, såsom omfattande arbetsbeskrivningar och stora mängder anställda samt en allmän försvagad tillgång på arbetskraft inom social- och hälsovården. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har i synnerhet vårdpersonalens omsättning ökat och antalet sökande till lediga tjänster har minskat. Särskilt närledarskapet har ett klart samband med arbetstagarnas välbefinnande och engagemang i arbetet.

För mera information:
Outi Sonkeri, personaldirektör, outi.sonkeri(at)hus.fi

Styrelsen godkände principerna för organisationsreformen av HUS

Som en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen och räddningsväsendets reform genomgår HUS en omfattande förnyelse av sin egen organisation. Målet är att bygga upp ett i alla avseenden enhetligt HUS, som samarbetar intensivt med de nya medlems- och ägarvälfärdsområdena, Helsingfors stad och Södra Finlands samarbetsområde. Syftet med reformen är att förenkla och förenhetliga hela HUS organisation samt förenhetliga terminologin: alla tjänster inom den specialiserade sjukvården och på basnivå samt diagnostiska tjänster kallas kärntjänster och stödtjänster kallas koncerntjänster.

Det centrala för att Nylands särlösning ska lyckas är att det skapas tydliga processer mellan HUS-sammanslutningen och dess medlemmar. Därför har man i den nya modellen skapat en helhet för hantering och ledning av kundrelationer. Målsättningen är att HUS inleder sin verksamhet i den nya verksamhetsmodellen 1.1.2023.

För mera information:
Verkställande direktör Matti Bergendahl (kontakt via verkställande direktörens assistent kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Styrelsen föreslår för fullmäktige en precisering av Brosjukhusets byggnadsinvestering

Styrelsen godkände preciseringarna i investeringsprogrammet för åren 2022–2025 och föreslår samtidigt att fullmäktige godkänner att investeringen i Brosjukhusets byggprojekt genomförs till maximipriset 305,5 miljoner euro.

Behovet att se över investeringsprogrammet hänför sig närmast till utökandet av byggrätten för Jorvs sjukhusområde och den ökade markanvändningsavgiften. Också kostnadsförslaget för Brosjukhusets byggprojekt har stigit, eftersom byggkostnaderna överlag har ökat. För att kostnadskalkylen för Brosjukhuset ska kunna justeras, krävs det att fullmäktiges projektspecifika beslut om maximikostnader ändras. Ändringen påverkar inte det totala antalet investeringar 2022.

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Styrelsens protokoll publiceras under dagens lopp på sidan

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/media