Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 29.11.2021 17.36

HUS styrelse ger starka coronarekommendationer för mötespraxis i samkommunens organ

På grund av den försvårade coronasituationen rekommenderar styrelsen starka skyddsåtgärder även vid organens möten. Av dem som deltar i närvaromöten förutsätts i fortsättningen coronapass.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderade effektiverade åtgärder den 23 november 2021 för att bromsa coronavirusepidemin. Rekommendationerna omfattade bland annat effektivering av munskyddsanvändningen och distansarbete alltid när det är möjligt.  

Enligt detta används munskydd även i HUS lokaler och man strävar efter att minska antalet möten. Det rekommenderas att möten, utbildningar och andra evenemang ordnas med hjälp av distansförbindelser. Vid eventuella närvaromöten följs lagen om smittsamma sjukdomar, regionförvaltningsverkets begränsningar och HUS egen anvisning. 

HUS styrelse rekommenderar starkt att de politiska organen i HUS samkommun följer samma rekommendationer och praxis för hälsosäkra möten som inom HUS i övrigt.  

"Vi önskar att styrelsemedlemmarna och suppleanterna frivilligt förbinder sig till denna praxis. Genom att förbinda sig till gemensamma verksamhetssätt kan förtroendeorganen fortsätta närvaromötena på ett säkert sätt", betonar HUS styrelseordförande Risto Rautava.  

Rekommendationerna är följande: 

  • endast helt friska personer deltar i närvaromöten och det är önskvärt att de förtroendevalda som anländer till närvaromötena visar upp sina coronapass. 
  • närvaromöjligheten förverkligas genom att reservera ett tillräckligt stort utrymme (till exempel föreläsningssalen Hattifnatt på Nya barnsjukhuset), där säkerhetsavstånden kan upprätthållas 
  • på mötena används munskydd 
  • det är också möjligt att delta i mötena via distansförbindelse och tjänsteinnehavarna deltar i dem via distansförbindelse, med undantag av sekreteraren och föredragandena 

 

För mera information: 

HUS styrelseordförande Risto Rautava

Feedback

Hittade du vad du sökte?