Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.5.2023 14.06

HUS-sammanslutningens styrelse fick en översikt över utredningen om servicenätverket

Tjänsten som ekonomidirektör för HUS utlyses.

I samband med behandlingen av budgeten för 2023 beslutade sammanslutningsstyrelsen att det under 2023 ska göras en övergripande utredning samt konsekvensbedömning av HUS servicenätverk. Målet är att utreda på vilka sjukhuscampus och andra verksamhetsställen det är ändamålsenligt att producera olika tjänster inom den specialiserade sjukvården. I utredningen beaktas vårdens kvalitet, lönsamhet och tjänsternas tillgänglighet. Utredningen genomförs i samarbete med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad. 

Styrelsen beslutade ledigförklara tjänsten som ekonomidirektör för HUS-sammanslutningen från och med den 1 oktober 2023. Tjänsten som ekonomidirektör är en av de viktigaste uppgifterna inom HUS-sammanslutningen. Ekonomidirektören ansvarar bland annat för sammanslutningens ekonomiska styrning, utarbetandet av budgeten och ekonomiplanen samt bokslutet, planeringen av investeringarna, finansieringsverksamheten samt ekonomitjänsterna. Därtill ansvarar ekonomidirektören för verksamheten vid resultatenheterna Bastjänster samt Verksamhetslokaler och fastigheter. Tjänsten har skötts på viss tid av ekonomidirektör Jari Finnilä som under tiden varit befriad från sin egen tjänst.  

Om övriga ärenden beslutade sammanslutningens styrelse enligt föredragning. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

HUS styrelsemöte hölls den 22 maj 2023. Följande möte hålls den 19 juni 2023. HUS sammanslutningens stämma sammanträder den 15 juni 2023. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.