Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.12.2022 16.30

HUS samjourer är svårt belastade

HUS samjourer är överbelastade eftersom patienterna inte kommer vidare till fortsatt vård från akutmottagningen. Vid samjourerna vårdas endast akut insjuknade och sådana patienter som kräver brådskande vård och vars vård inte kan vänta på att den egna hälsostationen öppnas.

Patienter som är i behov av brådskande vård vårdas i första hand dagtid på hälsostationernas mottagningar för akut vård. På sjukhusens samjour vårdas endast de patienter vars vård inte kan flyttas till nästa vardagsmorgon på grund av att symtomen är svåra eller sjukdomen förvärras. Övriga patienter måste hänvisas hem för att vänta på att hälsostationen öppnas.   

”Många symtom och skador som kräver brådskande vård kan behandlas följande morgon eller inom 1–2 dagar. Om man har en liten åkomma lönar det sig att vänta hemma över natten på att hälsostationen öppnar”, konstaterar Maaret Castrén, direktör för HUS Akuten. 

Sök dig till akutmottagningen vid allvarliga symtom 

Då man söker sig till samjouren under jul och årsskiftet ska man förbereda sig på längre väntetider än normalt. 

Typiska symtom som kräver brådskande vård är till exempel kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, brådskande mentala problem, riklig blödning, stora skador, andningssvårigheter, akut och kraftig huvudvärk eller magsmärtor.  

Typiska symtom hos barn är t.ex. andningssvårigheter, feber hos barn under 3 månader, försämrat allmäntillstånd på grund av infektionssjukdom, misstanke om ny diabetes eller utdraget krampanfall, misstanke om fraktur eller annan allvarlig skada.   

Jourhjälpens servicenummer 116117 till hjälp 

Den som söker sig till akutmottagningen bör först ringa Jourhjälpen 116117-servicenumret, där sjukskötarna gör en bedömning av vårdbehovet och ger råd om hur man söker sig till rätt vårdplats eller ger anvisningar för egenvård av symtomet.    

I livshotande situationer ska man ringa det allmänna nödnumret 112.   

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.