Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.9.2020 17:01

HUS redo förbinda sig till omfattande testning i gränstrafiken – väntar på tydligt uppdrag från statsrådet 

HUS styrelse behandlade ett upphandlingsbeslut gällande coronavirustestning i gränstrafiken. Förslaget återremitterades för ny beredning.  

Vid sitt sammanträde 14.9 behandlade HUS styrelse en betydande upphandling gällande coronavirusanalys, med vilken man kan skapa förutsättningar för testning i gränstrafiken i enlighet med den nationella coronavirusstrategin.

Testning i gränstrafiken kräver en kraftig höjning av testningskapaciteten 

Social- och hälsovårdsministeriet satte i augusti det riksomfattande målet att öka testningskapaciteten till 20 000 tester per dygn. Enligt det är målet för testning av befolkningen inom HUS specialupptagningsområde (HUCS-erva) 10 000 tester per dygn. HUS meddelade 19.8 om en höjning av undersökningskapaciteten för att motsvara Social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade strategi. 

Statsrådet drog 11.9 upp linjerna för krav på hälsosäkerheten i trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan stat. Kraven kommer att öka testningsbehovet så att det blir betydligt högre än det nu gällande målet.   

I förslaget skulle HUS hyra lokaler och apparatur av för coronavirusanalys av Synlab Oy. Det tio månader långa kontraktet uppgår till ett värde av totalt ca 100 miljoner euro och med det skulle HUS analyskapacitet stiga med 10 000 tester per dygn.  Om beslutet genomförs blir HUS totala analyskapacitet 22 000 tester per dygn vilket i sin tur höjer den riksomfattande testningskapaciteten till över 30 000 tester per dygn.  

Gränskontroll, inklusive coronavirustestning av resenärer som grundar sig på lag eller myndighetsföreskrift, är utövning av offentlig makt, vilket sköts som myndighetsverksamhet. I praktiken är HUS den enda aktören som utifrån det här utgångsläget kan sköta testningen. 

Upphandlingen kräver ett uppdrag från statsrådet 

Det beslutades att förslaget om att hyra lokaler och apparatur för coronavirusanalys återremitteras för ny beredning, eftersom det tills vidare är osäkert om statsrådet förbinder sig till detta. Styrelsen är beredd att kalla till ett extra sammanträde 21.9 och att ta beslut i ärendet, förutsatt att statsrådet ger ett skriftligt åtagande för full finansiering och en upphandlingsbegäran där grunderna till varför direktupphandlingen är både nödvändig och brådskande ingår.