Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.11.2023 11.10

HUS prognos för 2023 visar ett underskott på 97 miljoner euro

HUS-sammanslutningens styrelse behandlade på sitt möte den nyaste prognosen för ekonomin 2023 och den uppvisade ett underskott i förhållande till budgeten.

Meilahden kampusalue

Meijlans campusområde

Enligt den årsprognosen för 2023 som uppgjorts på basis av utfallet för januari–september kommer HUS ekonomi att uppvisa ett underskott på 97,2 miljoner euro. Årsprognosen har hållits nästan oförändrad jämfört med den tidigare årsprognosen som uppgjordes utifrån utfallet för januari–juli och visade ett underskott på 95 miljoner euro.  

En viktig bidragande faktor till underskottet är löneuppgörelsen inom social- och hälsovården som medfört tilläggskostnader på 47,4 miljoner euro. Tilläggskostnaderna har inte till alla delar kunnat beaktas i budgeten för 2023. Dessutom  är man tvungen att bokföra en förlust på 4,5 miljoner euro till exempel för föråldrad skyddsutrustning för Covid-19. 

Sammanslutningens styrelse fick också en lägesrapport över den pågående utredningen av HUS servicenät. Utredningen av servicenätet kommer att behandlas närmare av HUS-sammanslutningens styrelse under våren 2024.   

Övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan. 

Efter justering av protokollet publiceras mötets beslut på https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm   

Sammanslutningens styrelse höll sitt möte den 27 november 2023. Följande möte hålls den 18 december 2023.  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.