Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.6.2023 08.15

HUS Polikliniken för funktionella tillstånd och Polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 slås ihop i början av augusti  och blir Rehabiliteringspolikliniken för beständiga symptom

Nyckelord:
  • Long covid
  • rehabilitering
  • funktionella tillstånd

HUS har i Finland varit en föregångare inom utvecklingen av vården för två krävande patientgrupper, personer med funktionella tillstånd och långtidssjuka efter covid-19. De polikliniker som vårdat dessa patienter har visat sig vara behövliga och genom att slå ihop dem undviker man sårbarheten hos två små polikliniker och kan effektivt utnyttja befintliga resurser. Samtidigt stärks rehabiliteringskompetensen för beständiga symptom.

Polikliniken för funktionella tillstånd inledde sin verksamhet 2019. Polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 inrättades 2021. Gemensamt för poliklinikerna är att vid båda behandlas långvariga symptom.   

”Utöver vården av patienter har poliklinikerna haft en betydande nationell utbildnings- och utvecklingsuppgift som redan har haft genomslagskraft. Beredskapen inom primärvården att ansvara för vården av dessa patienter har utvecklats. Även inom den specialiserade sjukvården har patienter hänvisats till poliklinikerna från flera specialiteter”, berättar HUS överläkare Markku Sainio.  

I början av augusti slås poliklinikerna ihop och namnet på den nya polikliniken blir Rehabiliteringspolikliniken för beständiga symtom.   

Sammanslagningen av poliklinikerna innebär inte att långtidssjuka efter covid-19 inom HUS anses vara ett funktionellt tillstånd, HUS överläkare Helena Liira betonar att långtidssjuka efter covid-19 hittills inte har visat sig vara ett funktionellt tillstånd och studier av symptomen tillför kontinuerligt ny kunskap.

”Sjukdomen verkar vara multifaktoriell och heterogen. Det är sannolikt att det inte finns en enskild orsaksfaktor och att ett biopsykosocialt perspektiv bevaras som grund för rehabiliteringen. Målet är att främja återhämtning från symtomen.”  

Forsknings- och utvecklingsarbete behövs ännu och HUS har förbundit sig till projektet Long Covid EU Horizon som studerar biomekanismer fram till slutet av 2026.  

Båda poliklinikerna är föremål för ett betydande remisstryck. Coronaviruspandemin fortsätter och det ser ut som att vi ännu i flera år kommer att rehabilitera långtidssjuka. ”Genom en sammanslagning av poliklinikerna tryggar vi kompetensen och en så effektiv resursanvändning som möjligt”, berättar Sainio.   

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.