Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.9.2022 13.16

HUS nätterapi mot sömnlöshet är en dokumenterat effektiv vårdmetod

Nyckelord:
  • nettiterapia
  • psykiatri
  • unettomuus

Nätterapi är en effektiv vård för sömnlöshet, framgår av en färsk undersökning som gjorts av HUS och Helsingfors universitet.

Resultaten baserar sig på material från över 2 600 patienter under perioden 2019 – 2021. Vid tre månaders uppföljning hade t.o.m. 34 % av patienterna botats från sömnlöshet, hos nästan hälften (46 %) hade symtomen minskat betydligt och hos nästan alla (91 %) hade symtomen lindrats.


Effektstorleken för minskningen av symtom (effect size d = 1.449) var stor, dvs. behandlingen är mycket effektiv. Under behandlingen lindrades också depressionssymtom.

Behandlingens effekt utvärderades genom internationellt godkända symtomenkäter som patienterna fyllde i under behandlingen. Resultaten överraskade till och med forskarna, trots att det finns ganska mycket internationell forskning i ämnet. I de nationella God medicinsk praxis-rekommendationerna och i t. ex. Storbritannien rekommenderas nätterapi för behandling av sömnlöshet.  I Finland är vården fortfarande klart underutnyttjad i förhållande till nyttan.

Inom HUS Psykiatri baserar sig den nätterapi som experter utvecklat på kognitiv beteendeterapi, som är den primära vårdmetoden för sömnlöshet. Nätterapiprogrammet har använts sedan 2019 på både finska och svenska. Patienten använder vårdprogrammet med hjälp av en telefon- eller en tablettapplikation med stöd av en terapeut. Vården är avgiftsfri för patienten och man får vård med läkarremiss i hela landet. Vården kan inledas inom några dagar efter att remissen har anlänt. Vårdprogrammet varar i 7 veckor. Jämfört med vård som förverkligas ansikte mot ansikte är nätterapin mycket kostnadseffektiv, betydligt bättre tillgänglig och patienten kan genomgå terapin var och när som helst.

”Sömnlöshet är vanligt. Sömnstörningar kan diagnostiseras hos cirka 10 procent av finländarna och t.o.m. var tredje person lider tidvis av symtom på sömnlöshet”, konstaterar linjedirektör Jan-Henry Stenberg vid HUS Psykiatri. Sömnlöshet är ofta förknippad med andra sjukdomar såsom depression, hjärt- och kärlsjukdomar eller kronisk smärta. Sömnlöshet har stor nationalekonomisk betydelse både i form av arbetsoförmåga och indirekta kostnader.

Patientrespons:

”En mycket nyttig terapi som jag hade hjälp av, även om jag till en början var lite skeptisk till om en terapi som man går igenom på egen hand kan vara så bra. Jag rekommenderar i fortsättningen den här för andra, om någon brottas med liknande problem. ”

”Läkaren skulle ha gett medicin mot sömnlösheten. Jag har använt dem i 25 år. Jag sade till läkaren att jag skulle vilja ha läkemedelsfri vård. Han föreslog nätterapi. Tack till en bra läkare! Jag insåg att man själv kan rehabilitera tankar och nervsystem. Det är långsamt, men upprepning hjälper.”

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.